Fiat Idea: Lampkii sygnaliizacyjjne ii komuniikaty

Fiat Idea –> Lampkii sygnaliizacyjjne ii komuniikaty

Ostrzeżenia ogólne

Zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej towarzyszy specyficzny komunikat i/lub awizo akustyczne gdy zestaw wskaźników to umożliwia. Sygnalizacje te są podawane w sposób syntetyczny i ostrzegawczy i nie należy uważać je za wyczerpujące i/lub alternatywne do tych wyspecyfikowanych w prezentowanej "Instrukcji obsługi", którą zalecamy zawsze uważnie przeczytać.

W przypadku sygnalizacji o awarii zawsze odnieść się do tych przedstawionych w tym rozdziale.

OSTRZEŻENIE Sygnalizacje o awarii ukazujące się na wyświetlaczu podzielone są na dwie kategorie: uszkodzenia ważne i uszkodzenia mniej ważne.

Uszkodzenia ważne ukazują się "cyklicznie" sygnalizując często do chwili, gdy nie zostanie wyeliminowana przyczyna niewłaściwego funkcjonowania.

Uszkodzenia mniej ważne ukazują się "cyklicznie" sygnalizując przez określony czas.

Możliwe jest przerwanie cyklicznych wskazań w obu kategoriach naciśnięciem przycisku MODE. Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników będzie się świecić aż gdy nie zostanie wyeliminowana przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania.

Niewystarczający poziom płynu
hamulcowego (czerwona)

Zaciągniêty hamulec rêczny

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Niewystarczający poziom płynu hamulcowego

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy poziom płynu hamulcowego obniży się poniżej minimalnego, co może oznaczać wyciek płynu z układu hamulcowego.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

UWAGA Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci się podczas jazdy
(jednocześnie komunikat wyświetli się na wyświetlaczu) zatrzymać się natychmiast i zwrócić do ASO Fiat.

Zaciągnięty hamulec ręczny

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy hamulec ręczny jest zaciągnięty.

Jeżeli samochód jest w ruchu towarzyszy także ostrzeżenie akustyczne.

OSTRZEŻENIE Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci się podczas jazdy, sprawdzić, czy hamulec ręczny nie jest zaciągnięty.

Awaria air bag (czerwona)


Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Ciągłe świecenie się lampki sygnalizacyjnej oznacza uszkodzenie układu poduszek powietrznych.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

UWAGA Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zaświeci się po
obróceniu kluczyka w położenie MAR lub zaświeci się podczas jazdy możliwe jest że wystąpiło uszkodzenie w systemach bezpieczeństwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w przypadku kolizji lub w ograniczonej ilości przypadków, uaktywnić się nieprawidłowo.

Przed dalszą jazdą, skontaktować się z ASO Fiat, aby sprawdzić system.

 

UWAGA Awaria lampki sygnalizacyjnej sygnalizowana jest miganiem,
oprócz normalnego przez 4 sekundy lampki , która
sygnalizuje wyłączenie przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera. W uzupełnieniu systemu poduszek powietrznych przewidziano automatyczną dezaktywację poduszek powietrznych po stronie pasażera (przedniej i bocznej, gdzie przewidziano).

W tym przypadku lampka sygnalizacyjna może nie sygnalizować
ewentualnych uszkodzeń systemów bezpieczeństwa. Przed dalszą jazdą skontaktować się z ASO Fiat aby natychmiast skontrolować system.

Nadmierna temperatura płynu
chłodzącego silnik

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy silnik jest przegrzany.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci należy postąpić następująco:

 •  w przypadku jazdy normalnej: zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym nie znajduje poniżej znaku MIN. W tym przypadku zaczekać kilka minut, aby umożliwić ochłodzenie się silnika, następnie odkręcić powoli i ostrożnie korek, dolać płynu chłodzącego i sprawdzić czy poziom płynu ustalił się pomiędzy znakami MIN i MAX znajdującymi się na zbiorniku wyrównawczym.

  Ponadto sprawdzić wzrokowo, czy nie występują ewentualne wycieki płynu. Jeżeli przy następnym uruchomieniu silnika lampka zaświeci się ponownie, zwrócić się do ASO Fiat.

 • W przypadku intensywnego używania samochodu (na przykład holowanie przyczepy pod górę lub z samochodem całkowicie obciążonym): zmniejszyć prędkość i w przypadku gdy lampka świeci się nadal, zatrzymać samochód.

  Zaczekać 2 lub 3 minuty nie wyłączając silnika i zwiększyć lekko obroty, aby spowodować szybsze krążenie płynu chłodzącego, następnie wyłączyć silnik. Sprawdzić czy poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy jak opisany poprzednio.

OSTRZEŻENIE W przypadku przebiegu bardzo intensywnego zaleca się nie wyłączać silnika i lekko przyspieszyć przez kilka minut przed wyłączeniem.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

Niewystarczające doładowanie
akumulatora

Po obróceniu kluczyka w pozycję MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika (przy silniku na biegu jałowym dopuszczalne jest lekkie opóźnienie zgaszenia lampki). Jeżeli lampka sygnalizacyjna będzie się świecić: zwrócić się jak najszybciej do ASO Fiat.

ŚWIECI STAŁYM
ŚWIATŁEM: NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO (czerwona)

ŚWIECI MAGAJĄCYM ŚWIATŁEM: OLEJ SILNIKOWY ZUŻYTY(dotyczy tylko wersji Multijet z systemem DPF - czerwona)

Po obróceniu kluczyka w pozycję MAR lampka sygnalizacyjna świeci się, ale powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika.

1. Niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego

Lampka sygnalizacyjna świeci stałym światłem, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat (dla przewidzianych wersji/rynków), jeżeli system odczyta niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego.

UWAGA Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci się podczas
jazdy (w niektórych wersjach jednocześnie ukaże się komunikat na wyświetlaczu) natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się do ASO Fiata.

2. Olej silnikowy zużyty (dotyczy tylko wersji Multijet z systemem DPF)

Lampka sygnalizacyjna świeci migającym światłem, a na wyświetlaczu (dla przewidzianych wersji/rynków) pojawia się stosowny komunikat. W zależności od wersji, lampka może migać wg następującego trybu:

 •  przez 1 minutę co dwie godziny;
 •  w cyklach 3-minutowych z 5-sekundową przerwą do chwili wymiany oleju.

Następnie, po pierwszej sygnalizacji, przy każdym uruchomieniu silnika, lampka sygnalizacyjna będzie migać wg opisanego wyżej trybu, dopóki olej nie zostanie wymieniony.

Na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni komunikat (tylko dla przewidzianych wersji/rynków).

Miganie lampki sygnalizacyjnej nie powinno być uważane za wadę pojazdu, gdyż służy do powiadomienia klienta, iż zwykła eksploatacja pojazdu doprowadziła do konieczności wymiany oleju.

Przypomina się, że olej ulega szybszemu zużyciu w następujących warunkach:

 •  przeważającej jazdy miejskiej, która sprawia, że proces regeneracyjny DPF odbywa się częściej
 •  jazdy na krótkich odcinkach uniemożliwiających osiągnięcie przez silnik właściwej temperatury
 •  powtarzające się przerywanie procesu regeneracyjnego sygnalizowane włączeniem się kontrolki DPF.
UWAGA Po włączeniu się kontrolki, zużyty olej silnikowy powinien być jak najszybciej wymieniony nie należy nigdy dopuszczać do osiągnięcia 500 km od pierwszego włączenia się lampki. Nieprzestrzeganie podanych wyżej zaleceń może spowodować poważne uszkodzenie silnika oraz utratę praw gwarancyjnych.

Ponadto przypomina się, że migotanie lampki nie jest związane z ilością oleju w silniku; zatem w przypadku migotania tejże lampki absolutnie nie należy dolewać innego oleju

AWARIA
ELEKTRYCZNEGO WSPOMAGANIA KIEROWNICY "DUALDRIVE" (czerwona)

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna będzie się świecić nie ma efektu elektrycznego wspomagania kierownicy i trzeba użyć większej siły przy obrocie kierownicą, aby utrzymać możliwość kierowania samochodem: Zwrócić się do ASO Fiat.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

NIEDOKŁADNIE
ZAMKNIĘTE DRZWI (czerwona)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, w niektórych wersjach, gdy jedne lub więcej drzwi lub pokrywa bagażnika nie są dokładnie zamknięte Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

Z drzwiami/pokrywą otwartą i samochodem w ruchu, zostanie wyemitowany sygnał akustyczny.

NIE ZAPIĘTY PAS
BEZPIECZEŃSTWA (czerwona) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna świeci się ciągle gdy samochód nie jedzie i pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest prawidłowo zapięty. Ta lampka sygnalizacyjna będzie migać wraz z ostrzeżeniem akustycznym (buzzer), gdy samochód jedzie i pas bezpieczeństwa na miejscu kierowcy nie jest prawidłowo zapięty. Ostrzeżenie akustyczne (buzzer) systemu S.B.R. (Seat Belt Reminder) może być pominięty wyłącznie w ASO Fiat. Jest możliwa reaktywacja systemu za pomocą menu .

Awaria EBD
(czerwona) (żółto pomarańczowa)

Równoczesne zaświecenie się lampek sygnalizacyjnych i
przy pracującym silniku,
wskazuje na uszkodzenie systemu EBD lub, że system jest niedostępny; w tym przypadku podczas gwałtownego hamowania mogą zablokować się koła tylne, z możliwością poślizgu. Jechać bardzo ostrożnie i zwrócić się do ASO Fiat aby sprawdzić układ.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

AWARIA SYSTEMU
EOBD/WTRYSKU (żółto-pomarańczowa)

W normalnych warunkach jazdy po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położeniu MAR,lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale musi zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna pozostanie świecąca się lub zaświeci się podczas jazdy, sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie układu wtrysku; przede wszystkim, jeżeli świeci się sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie systemu zasilania/zapłonu, które może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, możliwe zmniejszenie osiągów, złe prowadzenie samochodu i zwiększone zużycie paliwa.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

W tych warunkach można kontynuować jazdę, unikając nadmiernego przeciążania silnika lub dużych prędkości. Dłuższe używanie samochodu z świecącą się lampką sygnalizacyjną może spowodować uszkodzenia.

Zwrócić się na ile to możliwe do ASO Fiat.

Lampka sygnalizacyjna zgaśnie, jeżeli uszkodzenie zniknie, ale system zapamięta tę sygnalizację.

Tylko dla silników benzynowych

Lampka sygnalizacyjna, migając sygnalizuje możliwe uszkodzenie katalizatora.

W przypadku migania lampki zwolnić pedał przyspieszenia, zmniejszyć prędkość obrotową silnika do momentu, gdy lampka przestanie migać; kontynuować jazdę z umiarkowaną prędkością, unikać przypadków jazdy, która może spowodować ponowne zaświecenie się lampki i zwrócić się na ile to możliwe do ASO Fiat.

Jeżeli po obróceniu kluczyka w położenie MAR, lampka sygnalizacyjna nie zaświeci
się lub jeżeli, podczas jazdy, będzie się świecić lub migać ( w niektórych wersjach jednocześnie ukaże się komunikat na wyświetlaczu), zwrócić się na ile to możliwe do ASO Fiat. Funkcjonowanie lampki sygnalizacyjnej może
być zweryfikowane przy pomocy specjalnej aparatury przez agendy kontroli ruchu drogowego. Przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się podróżuje.

WYŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAŻERA (żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci
się po wyłączeniu przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera.

Przy włączonej przedniej poduszce powietrznej pasażera, po obróceniu kluczyka w pozycję MAR, lampka sygnalizacyjna zaświeci się na około 4 sekundy,
miga przez kolejne 4 sekundy, a następnie powinna zgasnąć.

UWAGA Awaria lampki sygnalizacyjnej sygnalizowana jest
zaświeceniem lampki . W uzupełnieniu
systemu poduszek powietrznych przewidziano automatyczne wyłączenie poduszek powietrznych po stronie pasażera (przedniej i bocznej, gdzie przewidziano). Przed dalszą jazdą skontaktować się z ASO Fiat aby natychmiast skontrolować system.

AWARIA SYSTEMU ABS (żółtopomarańczowa)

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka zaświeci się gdy system jest niesprawny lub niedostępny. W tym przypadku układ hamulcowy utrzymuje swoją skuteczność, ale bez wspomagania przez system ABS. Zachować ostrożność i na ile to możliwe zwrócić się do ASO Fiat.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

REZERWA PALIWA (żółto-pomarańczowa)

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy w zbiorniku pozostanie około 6/7 litrów paliwa.

OSTRZEŻENIE Jeżeli lampka miga, oznacza, że wystąpiło uszkodzenie w układzie.

W tym przypadku zwrócić się do ASO Fiat, aby sprawdzić układ.

ŚWIECE ŻAROWE
(wersje Multijet - żółtopomarańczowa)

AWARIA ŚWIEC ŻAROWYCH (wersje Multijet - żółtopomarańczowa)

Nagrzewanie świec żarowych

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR, lampka sygnalizacyjna zaświeci się; zgaśnie, gdy świece żarowe osiągną przewidzianą temperaturę. Uruchomić silnik natychmiast po zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej.

OSTRZEŻENIE Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka mignięcie lampki będzie chwilowe i może być niedostrzegalne.

Awaria świec żarowych

Lampka sygnalizacyjna miga w przypadku uszkodzenia układu świec żarowych.

Zwrócić się na ile to możliwe do ASO Fiat.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

WODA W FILTRZE
OLEJU NAPĘDOWEGO (wersje Multijet - żółtopomarańczowa)

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się,
gdy w filtrze oleju napędowego jest woda.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

Woda w układzie zasilania, może spowodować poważne uszkodzenie systemu wtrysku i nieregularne funkcjonowanie silnika. W przypadku lampki sygnalizacyjnej świecącej się (razem z
komunikatem na wyświetlaczu) zwrócić się na ile to możliwe do ASO Fiat, aby spuścić wodę z filtra paliwa. Jeżeli ta sygnalizacja wystąpi zaraz po napełnieniu zbiornika paliwem, możliwe jest, że do zbiornika przedostała się woda: w tym przypadku wyłączyć natychmiast silnik i skontaktować się z ASO Fiat.

AWARIA SYSTEMU OCHRONY SAMOCHODU - FIAT CODE (żółtopomarańczowa)

Po obróceniu kluczyka w pozycję MAR lampka sygnalizacyjna mignie jeden raz i następnie zgaśnie Jeżeli będzie się świecić, przy kluczyku w położeniu MAR, wskazuje na wystąpienie awarii (patrz "System Fiat Code" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie").

OSTRZEŻENIE Zaświecenie się równoczesne lampek i
wskazuje na awarię
systemu Fiat CODE.

Jeżeli przy uruchomionym silniku lampka sygnalizacyjna miga, oznacza że
samochód nie jest chroniony przez urządzenie blokujące silnik (patrz "System Fiat Code" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie").

Zwrócić się do ASO Fiat, aby wprowadzić do pamięci wszystkie kluczyki.

TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE (żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu tylnych świateł przeciwmgielnych.

SYGNALIZACJA
OGÓLNA (żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się w następujących okolicznościach:

Awaria świateł zewnętrznych

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, w niektórych wersjach, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie jednych z następujących świateł:

 •  światła pozycyjne
 •  świateł stop (z wyjątkiem 3 światła stop)
 •  tylne światła przeciwmgielne
 •  światła kierunkowskazów
 •  oświetlanie tablicy rejestracyjnej

Uszkodzeniem odnoszącym się do tych żarówek może być: przepalenie jednej lub kilku żarówek, przepalenie odpowiedniego bezpiecznika lub przerwanie połączenia elektrycznego.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

Filtr zapobiegający zanieczyszczeniom zatkany (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy filtr cząstek stałych jest zatkany i styl jazdy uniemożliwia uaktywnienie automatycznej procedury regeneracji.

Aby umożliwić regenerację a więc oczyścić filtr zaleca się kontynuować jazdę samochodem do momentu zgaśnięcia lampki sygnalizacyjnej Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

Awaria czujnika ciśnienia oleju silnikowego

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika ciśnienia oleju silnikowego. Zwrócić się na ile to możliwe do ASO Fiat.

Awaria czujnika zmierzchu/deszczu

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika zmierzchu/deszczu. Zwrócić się na ile to możliwe do ASO Fiat.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

Interwencja wyłącznika bezwładnościowego blokującego paliwo

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy wyłącznik bezwładnościowy blokujący paliwo interweniuje.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

Prędkość dopuszczalna przekroczona

Na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni komunikat, gdy samochód przekroczy wartość ustawionej prędkości dopuszczalnej (patrz "Wyświetlacz wielofunkcyjny" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie").

ZUŻYTE KLOCKI
HAMULCOWE (żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się jeżeli klocki hamulców przednich są zużyte; w tym przypadku jak najszybciej je wymienić.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

CZYSZCZENIE DPF
(FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH) W TOKU (dotyczy tylko wersji Multijet z systemem DPF - bursztynowa)

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zapala się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Lampka świeci stałym światłem sygnalizując konieczność usunięcia zanieczyszczeń (cząstek stałych) z filtra DPF za pośrednictwem procesu regeneracyjnego. Lampka nie zapala się podczas każdego procesu regeneracji, lecz tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki jazdy. Aby wyłączyć lampkę, należy utrzymać pojazd w ruchu do zakończenia procesu regeneracji. Proces regeneracyjny trwa zwykle 15 minut.

Optymalne warunki do zakończenia procesu są osiągane przy jeździe z prędkością 60 km/h i obrotach silnika powyżej 2000 obr./min. Włączenie się kontrolki nie jest wadą pojazdu, a zatem nie jest konieczny przegląd pojazdu w warsztacie. Razem z włączeniem się kontrolki pojawia się na wyświetlaczu odpowiedni komunikat (tylko dla przewidzianych wersji/rynków).

UWAGA Kierowca jadąc powinien zawsze dostosować się do warunków panujących na drodze, widoczności, ruchu drogowego i obowiązujących przepisów kodeksu drogowego.

Ponadto, powiadamia się, że można wyłączyć silnik również przy włączonej kontrolce DPF; jednak powtarzające się przerywanie procesu regeneracyjnego może spowodować przedwczesne zużycie oleju silnikowego.

Z tego powodu, zaleca się zawsze poczekanie na wyłączenie się kontrolki przed wyłączeniem silnika przestrzegając podanych wyżej wskazówek.

Nie zaleca się kończenia procesu regeneracji DPF przy wyłączonym pojeździe.

ŚWIATŁA POZYCYJNE
I MIJANIA (zielona)

FOLLOW ME HOME (zielona)

Światła pozycyjne i mijania

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy włączone zostaną światła pozycyjne lub mijania.

Follow me home

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie użyte to urządzenie (patrz "Follow me home" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie").

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

PRZEDNIE ŚWIATŁA
PRZECIWMGIELNE (zielona)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu przednich świateł przeciwmgielnych.

KIERUNKOWSKAZ
LEWY (zielona - migająca)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy dźwignia sterująca (strzałka) zostanie przesunięta w dół lub razem z lampką sygnalizacyjną prawego kierunkowskazu, gdy zostanie naciśnięty przycisk świateł awaryjnych.

KIERUNKOWSKAZ
PRAWY (zielona - migająca)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy dźwignia sterująca (strzałka) zostanie przesunięta w dół lub razem z lampką sygnalizacyjną lewego kierunkowskazu, gdy zostanie naciśnięty przycisk świateł awaryjnych.

WŁĄCZONE
ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY "DUALDRIVE" (symbol na wyświetlaczu)

Wskazanie CITY zaświeci się na wyświetlaczu, gdy włączone zostanie elektryczne wspomaganie kierownicy "Dualdrive" naciskając odpowiedni przycisk. Po ponownym naciśnięciu przycisku wskazanie CITY zgaśnie.

REGULATOR STAŁEJ
PRĘDKOŚCI (CRUISE CONTROL) (zielona)
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników zaświeci się po obróceniu pokrętła Cruise Control w pozycję ON.

Na wyświetlaczu wyświetli się odpowiedni komunikat.

ŚWIATŁA DROGOWE
(niebieska)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu świateł drogowych.

MOŻLIWE WYSTĄPIENIE OBLODZENIA DROGI

Gdy temperatura zewnętrzna osiągnie lub spadnie poniżej i 3 C aby zasygnalizować możliwe oblodzenie drogi, na wyświetlaczu wyświetli się symbol ❄, oraz komunikat ostrzegający i wskazywana temperatura miga.

OGRANICZONY ZASIĘG

Na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni komunikat aby poinformować użytkownika, że zasięg samochodu jest poniżej 50 km (lub 30 mi) lub poziom paliwa jest poniżej 4 litrów.

  Długi postój samochodu

  Jeżeli samochód musi stać dłużej niż miesiąc przestrzegać poniższych zaleceń:  umieścić samochód w po ...

  W razie awarii

  W sytuacjach awaryjnych zalecamy telefonować na numer zielony podany w Książeczce gwarancyjnej. Ponadto można połączyć się ze stroną i ...

  Categorie