Fiat Idea: Doładowanie akumulatora

Fiat Idea –> W razie awarii –> Doładowanie akumulatora

OSTRZEŻENIE Opis procedury doładowania akumulatora przedstawiono wyłącznie informacyjnie. Aby wykonać te czynności, zalecamy zwrócić się do ASO Fiat.

Zaleca się doładowywać akumulator wolno, prądem o niskim natężeniu przez około 24 godziny. Doładowywanie akumulatora przez dłuższy czas może spowodować jego uszkodzenie.

Akumulator należy doładowywać w następujący sposób:

 •  odłączyć zacisk od bieguna ujemnego akumulatora;
 •  połączyć bieguny akumulatora z przewodami prostownika, przestrzegając biegunowości;
 •  włączyć prostownik;
 •  po zakończeniu doładowywania, wyłączyć prostownik przed odłączeniem od akumulatora;
 •  podłączyć zacisk z biegunem ujemnym akumulatora.

OSTRZEŻENIE Jeżeli samochód wyposażony jest w instalację alarmową wyłączyć ją za pomocą pilota (patrz "Alarm" w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie").

UWAGA Elektrolit w akumulatorze jest trujący i powoduje korozję, unikać kontaktu elektrolitu ze skórą i oczami. Doładowanie akumulatora powinno być wykonane w pomieszczeniu wietrzonym, z dala od otwartego ognia i źródeł iskrzenia, aby uniknąć niebezpieczeństwa wybuchu i pożaru.

 

UWAGA Nie próbować doładowywać akumulatora zamarzniętego: należy go najpierw odmrozić, aby uniknąć ryzyka wybuchu. Jeżeli akumulator zamarzł, należy sprawdzić go przed doładowaniem przez specjalistę, aby zweryfikował czy elementy wewnętrzne nie są uszkodzone i czy obudowa nie jest pęknięta, istnieje ryzyko wypłynięcia elektrolitu, który jest żrący i powoduje korozję

  Tabela zbiorcza bezpieczników

  Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej (*) +30 = biegun dodatni bezpośrednio z akumulatora (nie poprzez wyłącznik zapłonu) +15 = biegun doda ...

  Podnoszenie samochodu

  W przypadku, gdy wymagane jest podniesienie samochodu, zwrócić się do ASO Fiat, która wyposażona jest w podnośniki kolumnowe lub podnośnik ...

  Categorie