Fiat Idea: Siedzenia tylne przesuwne

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Regulacja siedzeń –> Siedzenia tylne przesuwne

Siedzenia tylne przesuwne


Regulacja z wnętrza samochodu

Regulacja wzdłużna rys. 39

Podnieść odpowiednią dźwignię A lub dźwignię B, aby wyregulować pozycję wymaganego siedzenia, przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu.

Regulacja pochylenia oparcia siedzenia rys. 40

Przesunąć dźwignię C, ustawić oparcie w wymaganej pozycji, następnie zwolnić ją.

Aby uniknąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu: nacisnąć zawsze do oporu dźwignię C.

Siedzenia tylne przesuwne


    Siedzenia przednie

    Regulacja wzdłużna Podnieść dźwignię A-rys. 33 i przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu aż osiągniemy pozycję wyma ...

    Siedzenia tylne stałe

    SIEDZENIA TYLNE STAŁE (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Aby przesunąć siedzenie, patrz rozdział "Powiększenie bagażnika". Regulac ...

    Categorie