Fiat Idea: Regulacja siedzeń

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Regulacja siedzeń

Regulacja kierownicy

Kierownicę reguluje się w kierunku pionowym A-rys. 32 i osiowym B. Aby wyregulować, należy:  odblokować dźwignię pociągają ...

Siedzenia przednie

Regulacja wzdłużna Podnieść dźwignię A-rys. 33 i przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu aż osiągniemy pozycję wyma ...

Categorie