Fiat Idea: Siedzenia tylne stałe

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Regulacja siedzeń –> Siedzenia tylne stałe

SIEDZENIA TYLNE STAŁE (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Aby przesunąć siedzenie, patrz rozdział "Powiększenie bagażnika".

Siedzenia tylne stałe


Regulacja z bagażnika

Regulacja wzdłużna rys. 41

Pociągnąć uchwyty F i G aby wyregulować wymaganą pozycję siedzenia przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu.

Siedzenia tylne stałe


UWAGA Po wykonaniu regulacji sprawdzić zawsze zablokowanie siedzenia.

Regulacja pochylenia oparcia siedzenia rys. 42

Pociągnąć odpowiednio dźwignię A lub dźwignię B, aby wyregulować oparcie w wymaganej pozycji, następnie zwolnić ją.

Regulacja oparcia środkowego z wnętrza

Aby ustawić oparcie środkowe w pozycji poziomej:

 •  przesunąć dźwignię D-rys. 44 (jedna na stronę)
 •  opuścić całkowicie oparcie środkowe
 •  zwolnić dźwignię.

Siedzenia tylne stałe


Przy oparciu środkowym całkowicie opuszczonym na poduszce i wyjętym odpowiednim zagłówku (jak pokazano na rysunku) możliwe jest użycie wgłębienia na kubki A-rys. 43 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

Aby ustawić oparcie środkowe w pozycji pionowej, przesunąć ponownie dźwignię D-rys. 44 (jedna na stronę) i ustawić oparcie zgodnie z pozostałymi tylnymi bocznymi do zablokowania zabezpieczającego odpowiedniego zaczepu mocującego E.

UWAGA Po zwolnieniu dźwigni regulacji sprawdzić zawsze, czy siedzenie zablokowało się w prowadnicach, próbując przesunąć je do przodu i do tyłu. Brak tego zablokowania może spowodować przesunięcie się niespodziewane siedzenia.

Siedzenia tylne stałe


Otwór na narty rys. 45

Po całkowitym opuszczeniu podłokietnika, dostępny jest otwór dla przełożenia nart.

Otwór może być używany do przewożenia długich przedmiotów (np. narty), po umieszczeniu ich w bagażniku.

Aby dostać się do otworu B opuścić całkowicie oparcie tylne środkowe A (zgodnie z procedurą opisaną poprzednio).

Siedzenia tylne stałe


UWAGA Aby ochrona była maksymalnie skuteczna, ustawić oparcie siedzenia w pozycji poprawnej, oprzeć się dobrze o oparcie i zapiąć pas tak aby przylegał do klatki piersiowej i do bioder.

Regulacja oparcia środkowego z komory bagażnika rys. 46

Pociągnąć pasek F i równocześnie przesunąć do przodu za część górną oparcie aż odczepi się od sprężyny trzymającej. Przytrzymać za oparcie do uzyskania pozycji poziomej i zwolnić pasek F. Wykonać operacje odwrotnie, aby ustawić oparcie w pozycji poziomej sprawdzając czy zaczepiła się sprężyna trzymająca.

UWAGA Ciężki bagaż przewożony w otworze a narty musi być prawidłowo zamocowany, aby uniknąć że przesunie się w przypadku gwałtownego hamowania.

 

UWAGA Jakakolwiek regulacja może być wykonana tylko podczas postoju samochodu.

Pozycja relax po stronie pasażera

Aby uzyskać pozycję relax należy ustawić drzwi tylne w pozycji otwartej i:

 •  złożyć siedzenie pasażera w pozycję stolik rys. 48 patrz "Ustawienie siedzenia w pozycji stolik" w tym rozdziale");
 •  przesunąć siedzenie tylne do przodu do końca skoku;
 •  przesunąć siedzenie pasażera złożone w pozycje stolik do tyłu do końca skoku;
 •  wyjąć półkę tylną (patrz "Wyjęcie półki tylnej" w tym rozdziale);
 •  pochylić oparcie siedzenia tylnego w wymaganą pozycję rys. 47.

Siedzenia tylne stałe


Pozycja relax po stronie kierowcy

Procedura jest taka sama, ale na początku należy wyjąć zagłówek siedzenia po stronie kierowcy (patrz rozdział "Zagłówki").

OSTRZEŻENIE Przy wykonywaniu operacji na siedzeniu, aby umożliwić powiększenie bagażnika, odnieść się do rozdziału specyficznego "Powiększenie bagażnika".

  Siedzenia tylne przesuwne

  Regulacja z wnętrza samochodu Regulacja wzdłużna rys. 39 Podnieść odpowiednią dźwignię A lub dźwignię B, aby wyregulowa ...

  Zagłówki

  PRZEDNI Zagłówki są o regulowanej wysokości. Aby wyregulować wysokość: przesunąć zagłówek w górę lub po ...

  Categorie