Fiat Idea: Siedzenia przednie

Regulacja wzdłużna

Podnieść dźwignię A-rys. 33 i przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu aż osiągniemy pozycję wymaganą: podczas jazdy ręce powinny być lekko zgięte i trzymać koło kierownicy.

Sprawdzić zawsze, czy siedzenie dobrze zablokowało się w prowadnicach, próbując przesunąć je do przodu i do tyłu.

Regulacja wysokości (po stronie kierowcy) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Przesuwając dźwignię B-rys. 33 w górę lub w dół ustawić siedzenie w wymaganym położeniu OSTRZEŻENIE Regulację wysokości siedzenia kierowcy, należy wykonać siedząc na siedzeniu i w samochodzie zatrzymanym.

Regulacja wysokości


Regulacja pochylenia oparcia

Przesunąć dźwignię D-rys. 34 w kierunku pokazanym strzałką, ustawić siedzenie w wymaganej pozycji, następnie zwolnić dźwignię.

Regulacja lędźwiowa (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Aby wyregulować, należy usiąść wygodnie na siedzeniu i obracać pokrętłem C-rys. 34 w prawo aby zwiększyć podparcie lędźwiowe lub w kierunku przeciwnym aby je zmniejszyć.

UWAGA Po wykonaniu regulacji sprawdzić zawsze zablokowanie siedzenia

Regulacja lędźwiowa


Regulacja podłokietnika rys. 35 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Aby użyć podłokietnika przesunąć go z pozycji 1 w pozycję 2.

Regulacja podłokietnika


Ustawienie siedzenia pasażera w pozycji stolik

Ustawić podłokietnik (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) w pozycji pionowej Z miejsca kierowcy lub z miejsca tylnego przesunąć dźwignię A-rys. 36 w kierunku pokazanym strzałką, obrócić oparcie na poduszkę siedzenia, a następnie zwolnić ją.

W tej pozycji tylna część oparcia siedzenia rys. 37 może być wykorzystana jako stolik.

Ustawienie siedzenia kierowcy w pozycji stolik


Ustawienie siedzenia kierowcy w pozycji stolik

Aby ustawić siedzenie po stronie kierowcy w pozycji stolik, wyjąć całkowicie zagłówek (patrz "Wyjmowanie zagłówka" w rozdziale "Zagłówek") i wykonać procedurę opisaną poprzednio.

Ogrzewanie siedzeń (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Aby włączyć/wyłączyć nacisnąć przycisk B-rys. 38 do ogrzania siedzenia po stronie kierowcy i C do ogrzania siedzenia po stronie pasażera.

Włączenie ogrzewania sygnalizowane jest świeceniem się diody w tym przycisku.

    Regulacja siedzeń

    ...

    Siedzenia tylne przesuwne

    Regulacja z wnętrza samochodu Regulacja wzdłużna rys. 39 Podnieść odpowiednią dźwignię A lub dźwignię B, aby wyregulowa ...

    Categorie