Citroen C3: Zmiana prędkości podróżnej (zadanej)

Citroen C3 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Zmiana prędkości podróżnej (zadanej)

Regulator prędkości musi być włączony.

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej przy zastosowaniu aktualnej prędkości samochodu jako prędkości wyjściowej:

 • skokowo, co +/- 1 km/h, należy kolejno krótko naciskać przycisk 2 lub 3,
 • w sposób ciągły, skokowo co +/- 5 km/h, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 2 lub 3.

Należy uważać: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 2 lub 3 powoduje bardzo szybką zmianę prędkości samochodu.

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej na podstawie prędkości proponowanej przez funkcję rozpoznawania ograniczenia prędkości:

 • proponowana prędkość wyświetla się w zestawie wskaźników,
 • nacisnąć pierwszy raz przycisk 5; wyświetla się komunikat, aby potwierdzić żądanie zapamiętania,
 • nacisnąć drugi raz przycisk 5, aby zapamiętać proponowaną prędkość.

Wartość wyświetla się natychmiast w zestawie wskaźników jako nowa wartość zadana.

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej przy wykorzystaniu zaprogramowanych prędkości granicznych i przy użyciu ekranu dotykowego :

 • nacisnąć przycisk 5, aby wyświetlić sześć zaprogramowanych prędkości granicznych,
 • nacisnąć przycisk odpowiadający zapamiętanej prędkości granicznej.

Ta wartość graniczna staje się nową prędkością podróżną.

Ze względów ostrożności zaleca się, aby zapamiętywana prędkość zadana była dość bliska aktualnej prędkości samochodu, co pozwoli uniknąć gwałtownego przyspieszania lub zwalniania samochodu.

  Włączanie

  Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE", aby wybrać tryb regulatora; funkcja jest w stanie pauzy. Aby włączyć regu ...

  Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

  W razie potrzeby (manewr wyprzedzania...) można przekroczyć zaprogramowaną prędkość poprzez naciśnięcie pedału przyspieszenia. Reg ...

  Categorie