Citroen C3: Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Citroen C3 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

W razie potrzeby (manewr wyprzedzania...) można przekroczyć zaprogramowaną prędkość poprzez naciśnięcie pedału przyspieszenia.

Regulator wyłącza się na chwilę i wyświetlana zaprogramowana prędkość miga.

Aby powrócić do zaprogramowanej
prędkości, wystarczy zwolnić pedał przyspieszenia.

Gdy tylko prędkość samochodu osiągnie poziom zaprogramowanej prędkości, regulator wznawia działanie: wyświetlana zaprogramowana prędkość przestaje migać.


W przypadku ostrego zjazdu regulator prędkości nie będzie mógł przeszkodzić w przekroczeniu zaprogramowanej prędkości.

Może okazać się konieczne przyhamowanie, aby zapanować nad tempem jazdy samochodu.

W tym przypadku regulator przechodzi automatycznie w tryb pauzy.

Aby ponownie włączyć funkcję, przy prędkości samochodu wyższej niż 40 km/h nacisnąć przycisk 4.

Wyłączenie

 • Obrócić pokrętło 1 do położenia "0": wyświetlanie informacji związanych z regulatorem prędkości znika.

  Zmiana prędkości podróżnej (zadanej)

  Regulator prędkości musi być włączony. Aby zmienić wartość prędkości podróżnej przy zastosowaniu aktualnej prę ...

  Usterka działania

  Miganie kresek informuje o wadliwym działaniu regulatora. Sprawdzić działanie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym. Regulator prędko ...

  Categorie