Citroen C3: Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Citroen C3 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


6. Wskaźnik wyboru trybu regulatora.

7. Wskaźnik pauzy/wznowienia regulacji.

8. Wartość zaprogramowanej prędkości zadanej.

9. Prędkość proponowana przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości.

Regulator prędkości jest tylko urządzeniem wspomagającym, które nie może w żadnym przypadku wyręczać kierowcy w przestrzeganiu ograniczenia prędkości i zachowaniu czujności.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się trzymanie stóp w pobliżu pedałów.

    Sterowanie przy kierownicy

    1. Wybór trybu regulatora. 2. Zapamiętanie chwilowej prędkości samochodu jako prędkości zadanej lub zmniejszenie wartości. 3. Zapam ...

    Włączanie

    Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE", aby wybrać tryb regulatora; funkcja jest w stanie pauzy. Aby włączyć regu ...

    Categorie