Citroen C3: Sterowanie przy kierownicy

Citroen C3 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Sterowanie przy kierownicy

Sterowanie przy kierownicy


1. Wybór trybu regulatora.

2. Zapamiętanie chwilowej prędkości samochodu jako prędkości zadanej lub zmniejszenie wartości.

3. Zapamiętanie chwilowej prędkości samochodu jako prędkości zadanej lub zwiększenie wartości.

4. Pauza/wznowienie regulacji.

5. Przyjęcie prędkości proponowanej przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości lub, w zależności od wersji, wyświetlenie progów zapamiętanych prędkości.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Zapamiętywaniu prędkości lub o Rozpoznawaniu ograniczenia prędkości należy odwołać się do odpowiednich rubryk.

    Regulator prędkości

    System automatycznie utrzymuje prędkość podróżną samochodu zaprogramowaną przez kierowcę, bez konieczności naciskania pedału ...

    Wyświetlanie w zestawie wskaźników

    6. Wskaźnik wyboru trybu regulatora. 7. Wskaźnik pauzy/wznowienia regulacji. 8. Wartość zaprogramowanej prędkości zadanej. 9. Prędk ...

    Categorie