Citroen C3: Klimatyzacja automatyczna

Citroen C3 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja automatyczna

System klimatyzacji działa przy pracującym silniku, ale użytkownik ma dostęp do wentylacji i jej sterowania przy włączonej stacyjce.

Włączanie klimatyzacji, temperatura, natężenie nawiewu i rozprowadzanie powietrza w kabinie są regulowane w sposób automatyczny.

Na ekranie dotykowym wybrać
menu Klimatyzacja, aby wyświetlić stronę sterowania systemem.

Klimatyzacja automatyczna


Klimatyzacja ręczna

System ręcznej klimatyzacji działa przy pracującym silniku. Regulacja temperatury Obracać regulator od pola niebieskiego (zimno) na czerwone (ciep ...

Regulacja temperatury

Nacisnąć ten przycisk, aby zwiększyć wartość. Nacisnąć ten przycisk, aby zmniejszyć wartość. Wyświetlana wartoś ...

Categorie