Citroen C3: Regulacja temperatury

Citroen C3 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja automatyczna –> Regulacja temperatury

Nacisnąć ten przycisk, aby
zwiększyć wartość.

Nacisnąć ten przycisk, aby
zmniejszyć wartość.

Wyświetlana wartość odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie określonej temperaturze

Program automatyczny "komfort"

Włączanie / Wyłączanie

Nacisnąć przycisk AUTO,
aby włączyć albo wyłączyć tryb automatyczny systemu klimatyzacji.

System klimatyzacji działa automatycznie: w zależności od wybranego poziomu komfortu system będzie optymalnie regulować temperaturę, natężenie nawiewu oraz rozprowadzanie powietrza w kabinie.

Wybór typu programu automatycznego

Naciskając ten przycisk, przejść
do podstrony, aby modyfikować automatyczny program komfortu poprzez wybór jednego z proponowanych typów.

Wybór typu programu automatycznego


Aby zmienić aktualny typ ustawień, naciskać odpowiednią ilość razy przycisk w celu przejścia do żądanego trybu: "Soft": zapewnia delikatny nawiew oraz ciche działanie dzięki ograniczeniu natężenia nadmuchu powietrza.

"Normal": zapewnia najlepszą równowagę między komfortem cieplnym i cichym działaniem (ustawienie domyślne).

"Fast": zapewnia dynamiczny i skuteczny nawiew powietrza.

Ustawienie jest związane tylko z trybem AUTO.

Jednakże po wyłączeniu trybu AUTO ostatni wybrany typ ustawień pozostaje zapamiętany.

Zmiana typu ustawień nie włącza ponownie trybu AUTO, jeżeli był on wyłączony. Aby ograniczyć nadmuch zimnego powietrza w kabinie przy niskiej temperaturze i zimnym silniku, natężenie nadmuchu stopniowo zwiększa się aż do osiągięcia żądanej wartości komfortu.

Jeżeli przy wsiadaniu do pojazdu temperatura w kabinie jest znacznie niższa lub znacznie wyższa niż żądana wartość komfortu, nie ma potrzeby modyfikowania wyświetlanej wartości, aby szybciej osiągnąć żądany komfort.

System automatycznie i możliwie jak najszybciej kompensuje rozbieżność temperatury.

    Klimatyzacja automatyczna

    System klimatyzacji działa przy pracującym silniku, ale użytkownik ma dostęp do wentylacji i jej sterowania przy włączonej stacyjce. Włąc ...

    Tryb ręczny

    Możliwa jest ręczna regulacja natężenia nawiewu albo rozprowadzania powietrza. Gdy tylko użytkownik zmienia ustawienie, automatyczny program komfortu ...

    Categorie