Citroen C3: Tryb ręczny

Możliwa jest ręczna regulacja natężenia nawiewu albo rozprowadzania powietrza.

Gdy tylko użytkownik zmienia ustawienie, automatyczny program komfortu zostaje wyłączony.

Nacisnąć przycisk AUTO, aby
ponownie włączyć automatyczny program komfortu.

Regulacja nawiewu powietrza

Nacisnąć jeden z tych
przycisków, aby zwiększyć lub zmniejszyć natężenie nawiewu.

Symbol nawiewu (wiatraczek) wypełnia się stopniowo w zależności od żądanej ilości powietrza.

Zmniejszenie natężenia do minimum powoduje wyłączenie wentylacji.

"OFF" wyświetla się obok wiatraczka.

Należy unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną wentylacją (ryzyko zaparowania i pogorszenia jakości powietrza).

Regulacja rozprowadzania powietrza

Można zmieniać rozprowadzanie powietrza w kabinie za pomocą następujących trzech przycisków.

Przednia szyba.


Nawiewy środkowe i boczne.


Nogi pasażerów.


Każde naciśnięcie danego przycisku włącza albo wyłącza funkcję.

Te trzy przyciski można włączyć równocześnie. W tym przypadku nawiew powietrza z nawiewów środkowych i bocznych oraz nawiew na nogi użytkowników jest uprzywilejowany.

    Regulacja temperatury

    Nacisnąć ten przycisk, aby zwiększyć wartość. Nacisnąć ten przycisk, aby zmniejszyć wartość. Wyświetlana wartoś ...

    Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

    Przy zamkniętych szybach klimatyzacja może działać o każdej porze roku. Umożliwia: latem - obniżenie temperatury, zimą, poniżej ...

    Categorie