Citroen C3: Klimatyzacja ręczna

Citroen C3 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja ręczna

System ręcznej klimatyzacji działa przy pracującym silniku.

Klimatyzacja ręczna


Regulacja temperatury

 • Obracać regulator od pola niebieskiego (zimno) na czerwone (ciepło) i regulować temperaturę stosownie do własnych upodobań.

Regulacja natężenia nawiewu

 • Obracać pokrętło między położeniem 1 i 6, aby uzyskać natężenie nawiewu zapewniające komfort.

Unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną wentylacją (ryzyko zaparowania szyb i obniżenia jakości powietrza).

Regulacja rozprowadzenia powietrza

Nawiew środkowy i nawiewy boczne.


Nogi pasażerów.


Przednia szyba i nogi pasażerów.


Przednia szyba.


Rozprowadzanie powietrza w kabinie można zmieniać poprzez ustawienie sterowania w położeniu pośrednim.

Dopływ powietrza / Recyrkulacja powietrza

Recyrkulacja (obieg zamknięty) powietrza w kabinie umożliwia odizolowanie kabiny od zapachów i dymów z zewnątrz.

Funkcja ta umożliwia także szybsze nagrzewanie lub schładzenie powietrza w kabinie.

Nacisnąć ten przycisk, aby
wybrać tryb dopływu powietrza z zewnątrz.

Gdy kontrolka jest zgaszona, funkcja dopływu powietrza z zewnątrz jest włączona.

Gdy kontrolka się świeci, funkcja recyrkulacji powietrza jest włączona, dopływ powietrza z zewnątrz jest odcięty.

Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

Przy zamkniętych szybach klimatyzacja może skutecznie działać o każdej porze roku.

Klimatyzacja pozwala:

 • latem - obniżyć temperaturę,
 • zimą, poniżej 3C - zwiększyć skuteczność osuszania szyb.

Włączenie

Nacisnąć ten przycisk, aby
włączyć klimatyzację.

Klimatyzacja nie działa, jeżeli regulacja nawiewu jest wyłączona.

Wyłączenie

Ponownie nacisnąć ten przycisk,
aby wyłączyć klimatyzację.

  Ogrzewanie

  System ogrzewania działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulacja temperatury Przestawić regulator z pola niebieskiego (zimno) na czerwone (ci ...

  Klimatyzacja automatyczna

  System klimatyzacji działa przy pracującym silniku, ale użytkownik ma dostęp do wentylacji i jej sterowania przy włączonej stacyjce. Włąc ...

  Categorie