Citroen C3: Ogrzewanie

Citroen C3 –> Ergonomia i komfort –> Ogrzewanie

System ogrzewania działa wyłącznie przy pracującym silniku.

Ogrzewanie


Regulacja temperatury

 • Przestawić regulator z pola niebieskiego (zimno) na czerwone (ciepło), aby ustawić żądaną temperaturę.

Regulacja natężenia nawiewu powietrza

 • Obracać pokrętło między położeniami 1 i 6, aby uzyskać natężenie nawiewu zapewniające żądany komfort

Unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną wentylacją (ryzyko zaparowania szyb i obniżenia jakości powietrza).

Regulacja rozprowadzania powietrza

Nawiew środkowy i nawiewy boczne.


Nogi pasażerów.


Szyba przednia i nogi pasażerów.


Szyba przednia


Rozprowadzenie powietrza można regulować poprzez ustawienie regulatora w położeniu pośrednim.

Dopływ powietrza / recyrkulacja powietrza

Recyrkulacja (obieg zamknięty) powietrza wewnątrz umożliwia odcięcie kabiny od zapachów i oparów z otoczenia zewnętrznego.

Funkcja ta umożliwia również szybsze nagrzewanie albo schładzanie powietrza w kabinie.

Nacisnąć przycisk, aby wybrać
tryb dopływu powietrza do kabiny.

Gdy kontrolka jest zgaszona, funkcja dopływu powietrza z zewnątrz jest aktywna.

Gdy kontrolka się świeci, funkcja recyrkulacji powietrza jest aktywna, dopływ powietrza z zewnątrz jest odcięty.

  Zalecenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji

  Aby obydwa systemy były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących zasad użytkowania i obsługi: Aby uzyskać rów ...

  Klimatyzacja ręczna

  System ręcznej klimatyzacji działa przy pracującym silniku. Regulacja temperatury Obracać regulator od pola niebieskiego (zimno) na czerwone (ciep ...

  Categorie