Toyota Yaris: Zakładanie koła zapasowego

 1. Usunąć zanieczyszczenia i wszelkie obce materiały z przylegających do siebie powierzchni koła i piasty.

  Pozostawienie nieoczyszczonych powierzchni przylegania koła i piasty może spowodować poluzowanie się nakrętek mocujących podczas jazdy i w konsekwencji doprowadzić do odpadnięcia koła.

Zakładanie koła zapasowego


 1. Założyć koło zapasowe i w mniej więcej jednakowym stopniu dokręcić dłonią wszystkie nakrętki mocujące.

  W przypadku gdy w miejsce koła ze stalową obręczą zostanie założone koło ze stalową obręczą (włącznie z dojazdowym kołem zapasowym), dokr ęcić nakrętki mocujące, aż ich powierzchnia stożkowa luźno zetknie się z obrzeżem otworu w obręczy koła.

Zakładanie koła zapasowego


W przypadku gdy w miejsce koła z obręczą ze stopów lekkich zostanie założone koło ze stalową obręczą (włącznie z dojazdowym kołem zapasowym), dokręcić nakrętki mocujące, aż ich powierzchnia stożkowa luźno zetknie się z obrzeżem otworu w obręczy koła.

Zakładanie koła zapasowego


W przypadku gdy w miejsce koła z obręczą ze stopów lekkich zostanie założone koło z obręczą ze stopów lekkich, dokręcić nakrętki mocujące, aż ich podkładki luźno zetkną się z obręczą koła.

Zakładanie koła zapasowego


 1. Opuźcić samochód.

Zakładanie koła zapasowego


 1. Dwu- lub trzykrotnie dociągnąć z odpowiednią siłą każ- dą z nakrętek w kolejnoźci pokazanej na ilustracji.

Moment dokręcenia: 103 Nm (10,5 kGm) Dokręcać ręcznie. Nie używać innych narzędzi takich jak młotek lub rura.

Nie dokręcać nakrętek nogą.

Zakładanie koła zapasowego


Wersje ze stalowymi obręczami kół (z wyjątkiem dojazdowego koła zapasowego)

Wersje ze stalowymi obręczami kół (z wyjątkiem dojazdowego koła zapasowego)


 1. Założyć osłonę obręczy koła.

  Odpowiednio ustawić wycięcie w osłonie względem zaworu opony.

Wersje z obręczami kół ze stopów lekkich

Wersje z obręczami kół ze stopów lekkich


 1. Wyjąć źrodkową ozdobną osłonę, popychając ją od wewn ętrznej strony.

  Należy uważać, aby nie zgubić ozdobnej osłony.

 2. Schować zdjęte koło, podnoźnik i wszystkie narzędzia.

Dojazdowe koło zapasowe

 • Na boku opony dojazdowego koła zapasowego znajduje się etykieta "TEMPORARY USE ONLY".

  Dojazdowe koło zapasowe przeznaczone jest wyłącznie do jazdy na krótkim odcinku w sytuacji awaryjnej.

 • Należy utrzymywać prawidłowe ciźnienie w dojazdowym kole zapasowym.

Po zakończeniu zmiany koła (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Należy przeprowadzić kalibrację układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu.

W przypadku założenia koła zapasowego (dotyczy również koła dojazdowego) (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału, zbyt niskie ciźnienie w tym kole nie będzie sygnalizowane przez układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu. Założenie tego koła nie powoduje również zgaszenia lampki ostrzegawczej ciźnienia w ogumieniu.

Przebicie opony przedniego koła na drodze o nawierzchni pokrytej lodem lub źniegiem

Dojazdowe koło zapasowe powinno być założone na tylnej osi samochodu.

Należy wykonać poniższe czynnoźci, aby na przednie koła założyć łańcuchy.

 1. Zdjąć tylne koło i na jego miejsce założyć dojazdowe koło zapasowe
 2. Zdjąć przednie koło z przebitą oponą i na jego miejsce założyć zdjęte tylne koło.
 3. Założyć łańcuchy na przednie koła.

Certyfikat dotyczący podnoźnika

Certyfikat dotyczący podnoźnika


Certyfikat dotyczący podnoźnikaW przypadku założenia dojazdowego koła zapasowego

 • Należy pamiętać, że dojazdowe koło zapasowe, będące wyposażeniem fabrycznym tego samochodu, przeznaczone jest wyłącznie do tego samochodu. Nie wolno używać go do żadnego innego samochodu.
 • Nie wolno używać jednoczeźnie więcej niż jednego dojazdowego koła zapasowego.
 • Dojazdowe koło zapasowe należy jak najszybciej zastąpić normalnym kołem.
 • Należy unikać gwałtownego przyspieszania, nagłych skrętów, gwałtownego hamowania, jak również zmian przełożeń powodujących silne hamowanie silnikiem.

Podczas chowania dojazdowego koła zapasowego

Należy uważać, aby nie przyciąć palców pomiędzy dojazdowym kołem zapasowym a nadwoziem pojazdu.

Po użyciu narzędzi i podnoźnika

Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy wszystkie narzędzia i podnoźnik są bezpiecznie schowane na swoich miejscach, co ograniczy ryzyko odniesienia dodatkowych obrażeń w razie zderzenia lub gwałtownego hamowania.

Po założeniu dojazdowego koła zapasowego

Prędkoźć jazdy może być błędnie rozpoznawana, co może powodować nieprawidłowe działanie następujących układów:

 • Zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
 • Wspomagania hamowania awaryjnego (BA)
 • Stabilizacji toru jazdy (VSC) (w niektórych wersjach)
 • Kontroli napędu (TRC) (w niektórych wersjach)
 • Wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) (w niektórych wersjach)
 • Ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) (w niektórych wersjach)
 • Automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych (AHB) (w niektórych wersjach)
 • Automatycznej kontroli prędkoźci jazdy (w niektórych wersjach)
 • Systemu nawigacji (w niektórych wersjach)

Dopuszczalna prędkoźć jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym

Z założonym dojazdowym kołem zapasowym nie wolno przekraczać prędkoźci 80 km/h.

Dojazdowe koło zapasowe nie jest przeznaczone do szybkiej jazdy. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.


Nie wolno jechać z oponą bez powietrza

Nie należy kontynuować jazdy bez powietrza w oponie.

Przejechanie nawet krótkiego odcinka może doprowadzić do uszkodzenia opony i obręczy koła w stopniu uniemożliwiającym ich naprawę.

Jadąc z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy ostrożnie pokonywać nierównoźci nawierzchni

Dojazdowe koło zapasowe w porównaniu do standardowej opony powoduje obniżenie podwozia samochodu. Przy pokonywaniu nierównoźci nawierzchni należy zachować ostrożnoźć.

¸ańcuchy przeciwpoźlizgowe i dojazdowe koło zapasowe

Nie zakładać łańcuchów przeciwpoźlizgowych na dojazdowe koło zapasowe.

Grozi to uszkodzeniem nadwozia samochodu i niekorzystną zmianą własnoźci jezdnych samochodu.

Wymiana opon (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Wymianę obręczy kół, opon lub zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału należy zlecać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi, ponieważ przy tej czynnoźci istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów z czujnikami i przekaźników sygnału.

  Wymiana koła z przebitą oponą

  Podłożyć klin blokujący Wersje ze stalowymi obręczami kół: Przy użyciu klucza do kół należy zdemonto ...

  Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia)

  Samochód ten zamiast koła zapasowego posiada awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia. Punktowe przebicie bieżnika opony gwoździem lub źrubą mo ...

  Categorie