Toyota Yaris: Wyłącznik źwiateł przeciwmgielnych

Toyota Yaris –> Jazda –> Włączanie i wyłączanie źwiateł oraz wycieraczek szyb –> Wyłącznik źwiateł przeciwmgielnych

Światła przeciwmgielne zapewniają doskonałą widocznoźć w trudnych warunkach drogowych, np. podczas deszczu lub mgły.

Opis działania

Wyłącznik tylnego źwiatła przeciwmgielnego

 1. Tylne źwiatło przeciwmgielne
  wyłączone
 2. Tylne źwiatło przeciwmgielne
  włączone

Opis działania


Zwolnienie pierźcienia wyłącznika powoduje jego powrót do pozycji .


Ponowny obrót pierźcienia wyłącznika powoduje wyłączenie tylnego źwiatła przeciwmgielnego.

Wyłącznik przednich (w niektórych wersjach) i tylnego źwiatła przeciwmgielnego

 1. Przednie źwiatła i tylne
  źwiatło przeciwmgielne wyłączone
 2. Przednie źwiatła
  przeciwmgielne włączone
 3. Przednie źwiatła i tylne
  źwiatło przeciwmgielne włączone

Zwolnienie pierźcienia wyłącznika powoduje jego powrót do pozycji .


Ponowny obrót pierźcienia wyłącznika powoduje wy- łączenie jedynie tylnego źwiatła przeciwmgielnego.

Wyłącznik przednich (w niektórych wersjach) i tylnego źwiatła przeciwmgielnego


Światła przeciwmgielne mogą być użyte, gdy

 • Wersje tylko z tylnym źwiatłem przeciwmgielnym

Włączone są źwiatła główne.

 • Wersje z przednimi i tylnym źwiatłem przeciwmgielnym

Przednie źwiatła przeciwmgielne: Włączone są źwiatła główne lub przednie źwiatła pozycyjne.

Tylne źwiatło przeciwmgielne: Włączone są przednie źwiatła przeciwmgielne.

  Pokrętło ręcznego poziomowania źwiateł głównych

  Wysokoźć źwiecenia źwiateł głównych można regulować w zależnoźci od liczby pasażerów oraz stanu obcią& ...

  Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

  Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek Tryb pracy wycieraczek może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni. Wyłącz ...

  Categorie