Toyota Yaris: Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

Toyota Yaris –> Jazda –> Włączanie i wyłączanie źwiateł oraz wycieraczek szyb –> Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek

Tryb pracy wycieraczek może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni.

 1. Wyłączone

 2. Przerywana praca
  wycieraczek
 3. Praca wycieraczek
  z małą prędkoźcią
 4. Praca wycieraczek
  z dużą prędkoźcią
 5. Chwilowe włączenie
  wycieraczek

Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek


 1. Równoczesne uruchomienie spryskiwaczy i wycieraczek

Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek


Wraz z uruchomieniem spryskiwaczy przedniej szyby, automatycznie zostają uruchomione wycieraczki, wykonując kilka cykli roboczych.

 • Wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu

W trybie wycieraczki są
uruchamiane automatycznie, gdy czujnik zarejestruje krople deszczu na szybie. Częstotliwoźć cyklu pracy wycieraczek jest dostosowywana do natężenia opadu i prędkoźci jazdy.

W trybie czułoźć czujnika kropli
deszczu może być ustawiona poprzez obrócenie pierźcienia na dźwigni.

 1. Wyłączone

 2. Praca wycieraczek
  sterowana czujnikiem kropli deszczu
 3. Praca wycieraczek
  z małą prędkoźcią
 4. Praca wycieraczek
  z dużą prędkoźcią
 5. Chwilowe włączenie
  wycieraczek

Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek


 1. Zwiększanie czułoźci czujnika kropli deszczu
 2. Zmniejszanie czułoźci czujnika kropli deszczu

Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek


 1. Uruchomienie spryskiwaczy szyby i wycieraczek

Działanie dźwigni przełącznika wycieraczek


Wraz z uruchomieniem spryskiwaczy szyby automatycznie zostają uruchomione wycieraczki, wykonując kilka cykli roboczych.

(Wykonają kilka ruchów roboczych i po krótkiej przerwie jeszcze jeden w celu usunię- cia spływających kropli.)

Włączenie wycieraczek i spryskiwaczy szyby jest możliwe, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem:

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem:

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Czujnik kropli deszczu (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

 • Czujnik reaguje na intensywnoźć opadu deszczu.

Jest to czujnik optyczny. Może on nie działać prawidłowo, gdy na przednią szybę samochodu nieregularnie padają promienie wschodzącego lub zachodzącego słońca lub gdy jej powierzchnia jest zabrudzona, np. owadami.

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się w pozycji "AUTO", po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON", wycieraczki wykonają jeden ruch roboczy w celu zasygnalizowania włączonej funkcji automatycznej pracy wycieraczek.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się w pozycji "AUTO", po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON, wycieraczki wykonają jeden ruch roboczy w celu zasygnalizowania włączonej funkcji automatycznej pracy wycieraczek.
 • Gdy pierźcień na dźwigni zostanie przekręcony w stronę zwiększenia czu- łoźci, gdy włączony jest tryb "AUTO", wycieraczki zostaną jednokrotnie uruchomione w celu zasygnalizowania zwiększenia czułoźci.
 • Gdy temperatura czujnika jest bardzo wysoka (powyżej 90C) lub bardzo niska (poniżej -15C), układ może przestać działać. W takiej sytuacji prze- łącznik wycieraczek należy ustawić w pozycji innej niż "AUTO".

Gdy nie działają spryskiwacze szyby

Sprawdzić, czy dysze spryskiwaczy nie są zatkane i czy zbiornik płynu do spryskiwaczy nie jest pusty.


Ostrzeż enie dotyczące automatycznej pracy wycieraczek w trybie "AUTO" (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Gdy przełącznik wycieraczek przedniej szyby ustawiony jest w pozycji "AUTO", dotknięcie czujnika kropli deszczu lub wibracje przedniej szyby samochodu mogą spowodować uruchomienie wycieraczek. Należy uważać, aby w takiej sytuacji palce lub jakiekolwiek inne częźci ciała nie zostały zaczepione lub uderzone.

Ostrzeżenie dotyczące płynu do spryskiwaczy

Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia nie należy uruchamiać spryskiwaczy, dopóki szyba dostatecznie się nie ociepli. Płyn może zamarzać na szybie, ograniczając widocznoźć. Stwarza to ryzyko wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.


Gdy przednia szyba jest sucha

Nie należy uruchamiać wycieraczek, ponieważ mogą zarysować przednią szybę.

Gdy nie działają spryskiwacze szyby

Dłuższe przytrzymywanie dźwigni przełącznika w pozycji wychylonej do kierownicy może doprowadzić do uszkodzenia pompy płynu w układzie spryskiwaczy.

Gdy dysza spryskiwacza jest niedrożna

Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Dyszy spryskiwacza nie wolno próbować udrażniać szpilką ani podobnego typu przedmiotem, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.

  Wyłącznik źwiateł przeciwmgielnych

  Światła przeciwmgielne zapewniają doskonałą widocznoźć w trudnych warunkach drogowych, np. podczas deszczu lub mgły. Opis działania ...

  Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

  Opis działania Wycieraczkę i spryskiwacz tylnej szyby włącza się, obracając końcówką dźwigni przełącznika. Wy ...

  Categorie