Toyota Yaris: Pokrętło ręcznego poziomowania źwiateł głównych

Toyota Yaris –> Jazda –> Włączanie i wyłączanie źwiateł oraz wycieraczek szyb –> Przełącznik źwiateł głównych –> Pokrętło ręcznego poziomowania źwiateł głównych

Wysokoźć źwiecenia źwiateł głównych można regulować w zależnoźci od liczby pasażerów oraz stanu obciążenia pojazdu.

 • Wersje z kierownicą po lewej stronie

 1. Odchylanie źwiateł głównych do góry
 2. Pochylanie źwiateł głównych do dołu
 • Wersje z kierownicą po prawej stronie

 1. Odchylanie źwiateł głównych do góry
 2. Pochylanie źwiateł głównych do dołu

Wskazówki dotyczące ustawień pokrętła ręcznego poziomowania źwiateł głównych

Wersje odpowiadające kategorii pojazdu M1*

Wskazówki dotyczące ustawień pokrętła ręcznego poziomowania źwiateł głównych


 • Wersje odpowiadające kategorii pojazdu N1*

Wersje odpowiadające kategorii pojazdu N1*


*: Aby rozpoznać kategorię pojazdu, należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Światła do jazdy dziennej

 • Aby w czasie jazdy w ciągu dnia samochód był lepiej widoczny dla innych użytkowników drogi, po uruchomieniu silnika i zwolnieniu hamulca postojowego, jeżeli przełącznik źwiateł znajduje się w pozycji wyłączonej lub ,
  automatycznie włączane są źwiatła do jazdy dziennej. (Światła do jazdy dziennej źwiecą jaźniej niż źwiatła pozycyjne.) Światła do jazdy dziennej nie są przeznaczone do jazdy po zmroku.

Czujnik oźwietlenia sterujący włączaniem źwiateł (w niektórych wersjach)

Czujnik oźwietlenia może nie działać prawidłowo, gdy zostanie zasłonięty przez położony na nim lub zamocowany do przedniej szyby samochodu jakikolwiek przedmiot.

Zasłonięty czujnik może nie reagować na zmiany warunków oźwietlenia zewnętrznego, powodując niewłaźciwe działanie układu automatycznego włączania źwiateł.


Automatyczne wyłączanie źwiateł (w niektórych wersjach)

Wersje z mechanicznym kluczykiem

 • Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji lub
    : Przełączenie
  wyłącznika zapłonu w pozycję "LOCK" powoduje automatyczne wyłączenie źwiateł głównych oraz przednich źwiateł przeciwmgielnych.
 • Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji 
  : Przełączenie wyłącznika zapłonu w pozycję "LOCK" powoduje automatyczne wyłączenie źwiateł głównych oraz pozostałych źwiateł.

W celu ponownego włączenia źwiateł należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" lub obrócić przełącznik źwiateł do pozycji wyłączonej, a nast ępnie z powrotem do pozycji  
lub .


Wersje z elektronicznym kluczykiem

 • Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji 
  lub : Wybranie
  przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego powoduje automatyczne wyłączenie źwiateł głównych oraz przednich źwiateł przeciwmgielnych.
 • Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji : Wybranie przyciskiem
  rozruchu stanu wyłączonego powoduje automatyczne wyłączenie źwiateł głównych oraz pozostałych źwiateł.

W celu ponownego włączenia źwiateł należy przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON lub obrócić przełącznik źwiateł do pozycji wyłączonej, a następnie z powrotem do pozycji
lub   .


Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (w niektórych wersjach)

Sygnalizator akustyczny włączonych źwiateł

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Po otwarciu drzwi kierowcy przy włączonych źwiatłach, gdy kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu, rozlega się sygnał akustyczny przypominający o wyłączeniu źwiateł.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Po otwarciu drzwi kierowcy przy włączonych źwiatłach, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony, rozlega się sygnał akustyczny przypominający o wyłączeniu źwiateł.

Funkcja ochrony akumulatora przed rozładowaniem

W następujących sytuacjach źwiatła zostaną wyłączone automatycznie po 20 minutach w celu ochrony akumulatora przed rozładowaniem:

 • Światła główne i/lub źwiatła pozycyjne są włączone.
 • Przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji 
  lub .

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK".
 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.

W następujących sytuacjach funkcja ta zostanie wyłączona:

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wyłącznik zapłonu zostanie przełączony w pozycję "ON".
 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Przyciskiem rozruchu zostanie wybrany stan IGNITION ON.
 • Gdy użyty zostanie przełącznik źwiateł.
 • Gdy drzwi zostaną otwarte lub zamknięte.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. czułoźci czujnika oźwietlenia).

 


W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

Gdy silnik nie pracuje, nie należy pozostawiać włączonych źwiateł na dłużej, niż to jest konieczne.

  Funkcja "Follow Me Home"

  Światła główne można włączyć na 30 sekund, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK" (wersje z mechanicznym ...

  Wyłącznik źwiateł przeciwmgielnych

  Światła przeciwmgielne zapewniają doskonałą widocznoźć w trudnych warunkach drogowych, np. podczas deszczu lub mgły. Opis działania ...

  Categorie