Toyota Yaris: Funkcja "Follow Me Home"

Światła główne można włączyć na 30 sekund, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).

W tym celu, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem) oraz gdy przełącznik źwiateł ustawiony jest w pozycji lub , pociągnąć dźwignię do siebie i zwolnić.

Funkcja


W celu wyłączenia źwiateł ponownie pociągnąć dźwignię do siebie i zwolnić.

    Włączanie źwiateł drogowych

    W celu włączenia źwiateł drogowych należy przy włączonych źwiatłach mijania odepchnąć od siebie dźwignię ...

    Pokrętło ręcznego poziomowania źwiateł głównych

    Wysokoźć źwiecenia źwiateł głównych można regulować w zależnoźci od liczby pasażerów oraz stanu obcią& ...

    Categorie