Toyota Yaris: Włączanie źwiateł drogowych

 1. W celu włączenia źwiateł drogowych należy przy włączonych źwiatłach mijania odepchnąć od siebie dźwignię przełącznika.

  W celu wyłączenia źwiateł drogowych należy pociągnąć dźwignię z powrotem do siebie w położenie źrodkowe.

 2. Światła drogowe można też włączyć jednorazowo, pociągając dźwignię przełącznika do siebie i zwalniając ją.

  W ten sposób można błyskać źwiatłami drogowymi zarówno przy włączonych, jak i wyłączonych źwiatłach mijania.

Włączanie źwiateł drogowych


  Opis działania

  Poszczególne źwiatła włącza się, obracając końcówkę dźwigni prze- łącznika: Wyłączone. Wł ...

  Funkcja "Follow Me Home"

  Światła główne można włączyć na 30 sekund, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK" (wersje z mechanicznym ...

  Categorie