Toyota Yaris: Opis działania

Poszczególne źwiatła włącza się, obracając końcówkę dźwigni prze- łącznika:

 1. Wyłączone.

 2. Włączone przednie i tylne
  źwiatła pozycyjne, oźwietlenie tablicy rejestracyjnej oraz podźwietlenie wskaźników.
 3. Włączone źwiatła główne
  i wszystkie źwiatła wymienione powyżej.
 4. (w niektórych
  wersjach)Wersje z mechanicznym kluczykiem: Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł głównych i przednich źwiateł pozycyjnych (gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON").

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł głównych i przednich źwiateł pozycyjnych (gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON).

Opis działania


  Przełącznik źwiateł głównych

  Światła mogą być włączane ręcznie lub automatycznie. ...

  Włączanie źwiateł drogowych

  W celu włączenia źwiateł drogowych należy przy włączonych źwiatłach mijania odepchnąć od siebie dźwignię ...

  Categorie