Toyota Yaris: Wyłączanie układów TRC/VSC

Gdy samochód ugrzęźnie w błocie, piachu bądź źniegu, układ kontroli napędu (TRC) może ograniczyć siłę napędową przekazywaną z silnika na koła. Za pomocą przycisku "VSC OFF" należy wyłączyć układ kontroli napędu (TRC), co ułatwi uwolnienie samochodu.

Wcelu wyłączenia układu kontroli napędu (TRC) należy szybko nacisnąć i puźcić przycisk "VSC OFF".

Wyłączanie układów TRC/VSC


Zaźwieci się lampka kontrolna wyłączonego układu kontroli napędu "TRC OFF".

Ponowne naciźnięcie przycisku "VSC OFF" włącza układ kontroli napędu (TRC).

Wyłączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

W celu wyłączenia układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) należy przytrzymać wciźnięty przycisk "VSC OFF" przez co najmniej 3 sekundy przy zatrzymanym samochodzie.

Zaźwiecą się lampki kontrolne wyłączonego układu kontroli napędu "TRC OFF" i wyłączonego układu stabilizacji toru jazdy "VSC OFF".

Ponowne naciźnięcie przycisku "VSC OFF" włącza oba układy.

W wersji z układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, układy przedkolizyjnego wspomagania hamowania i przedkolizyjnego automatycznego hamowania są również wyłączone. Zaźwieci się lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia.

Kiedy zaźwieci się lampka kontrolna "TRC OFF", nawet jeżeli przycisk "VSC OFF" nie został naciźnięty

Oznacza to, że układ kontroli napędu (TRC) nie działa. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Odgłosy i wibracje powodowane przez układy zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), wspomagania hamowania awaryjnego (BA), kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Po uruchomieniu silnika lub bezpoźrednio po ruszeniu z miejsca, gdy pedał hamulca zasadniczego był wciźnięty wielokrotnie, może być słyszalny charakterystyczny odgłos dobiegający od strony komory silnika. Nie jest on oznaką usterki któregokolwiek z tych układów.

Pracy tych układów towarzyszą wymienione poniżej objawy. Źaden z nich nie jest objawem usterki.

 • Mogą być odczuwalne wibracje nadwozia i układu kierowniczego
 • Po zatrzymaniu samochodu może być słyszalny odgłos pracy silnika elektrycznego.
 • Podczas pracy układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) pedał hamulca zasadniczego może lekko pulsować.
 • Po zadziałaniu układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) pedał hamulca zasadniczego może się lekko obniżyć.

Odgłos pracy układu EPS (elektrycznego wspomagania układu kierowniczego)

Podczas obracania kierownicą może być słyszalny dźwięk (warkot) pracy silnika elektrycznego. Nie jest on oznaką usterki układu.

Automatyczne ponowne włączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Jeżeli układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wyłączone, układy te zostaną automatycznie ponownie włączone w następujących sytuacjach:

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wyłącznik zapłonu zostanie przełączony w pozycję "LOCK".

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Przyciskiem rozruchu zostanie wybrany stan wyłączony.

 • Jeżeli wyłączony jest tylko układ kontroli napędu (TRC), to po zwiększeniu prędkoźci zostanie on automatycznie włączony.

  Jednak jeżeli oba układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wyłączone, nie włączą się one automatycznie po zwiększeniu prędkoźci.

Zmniejszona efektywnoźć działania wspomagania w układzie kierowniczym

W przypadku wykonywania przez dłuższy czas częstych ruchów kierownicą następuje chwilowe obniżenie siły wspomagania w układzie kierowniczym w celu uniknięcia przegrzania układu wspomagającego. W tym stanie kierownica może stawiać zwiększony opór. Należy wtedy zaprzestać intensywnych manewrów kierownicą lub zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Po około 10 minutach układ powinien powrócić do normalnego stanu.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna poźlizgu zaźwieci się

Zaźwiecenie się lampki sygnalizacyjnej poźlizgu źwiadczy o usterce systemu.

Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Warunki działania sygnału hamowania awaryjnego

Sygnał hamowania awaryjnego zostanie uruchomiony, kiedy zostaną spełnione trzy poniższe warunki:

 • Światła awaryjne są wyłączone.
 • Prędkoźć samochodu wynosi około 55 km/h lub więcej.
 • Pedał hamulca zasadniczego jest wciźnięty w taki sposób, że system oceny sposobu hamowania samochodu uzna, że jest to nagłe hamowanie awaryjne.

Automatyczne wyłączanie sygnału hamowania awaryjnego

Sygnał hamowania awaryjnego wyłączy się w każdej z następujących sytuacji:

 • Światła awaryjne zostaną włączone
 • Pedał hamulca zasadniczego zostanie zwolniony
 • System oceny sposobu hamowania samochodu uzna, że nie jest to nagłe hamowanie awaryjne.


Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) nie działa skutecznie, gdy

 • Została przekroczona przyczepnoźć opon do podłoża (np. nadmiernie zużyte opony na drodze pokrytej źniegiem).
 • Podczas szybkiej jazdy po drodze o mokrej nawierzchni pomiędzy oponami a podłożem tworzą się kliny wodne.

Droga hamowania przy działającym układzie zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) może być dłuższa niż normalnie

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) nie jest przeznaczony do skracania drogi hamowania. W szczególnoźci w niżej wymienionych warunkach należy utrzymywać bezpieczną odległoźć od poprzedzającego pojazdu:

 • Podczas jazdy po drodze piaszczystej, żwirowej lub pokrytej źniegiem.
 • Podczas jazdy z łańcuchami przeciwpoźlizgowymi na kołach.
 • Przy przejeżdżaniu przez wyboje w nawierzchni.
 • Podczas jazdy po drodze o nawierzchni nierównej lub z ubytkami.

Układ kontroli napędu (TRC) nie działa skutecznie, gdy

Na źliskiej nawierzchni, mimo działającego układu kontroli napędu (TRC), może nie być możliwe utrzymanie kierunku jazdy i płynne przyspieszanie.

Samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie w warunkach, w których może zachowywać się niestabilnie, tracąc możliwoźć płynnego przyspieszania.

Gdy zadziała układ stabilizacji toru jazdy (VSC)

Miga lampka sygnalizacyjna poźlizgu. Samochód należy zawsze prowadzić z zachowaniem rozwagi. Nieostrożna jazda może doprowadzić do wypadku.

Szczególną ostrożnoźć należy zachować, gdy miga lampka sygnalizacyjna poźlizgu.

Gdy układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wy- łączone

W takich warunkach samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie z dostosowaniem odpowiedniej prędkoźci do panujących warunków. W celu zachowania stabilnoźci toru jazdy oraz odpowiedniego przyspieszania bez wyraźnej potrzeby nie należy wyłączać układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC).

Wymiana opon

Na wszystkich kołach powinny być założone opony jednakowego rozmiaru, jednakowej marki oraz o takim samym wzorze bieżnika i noźnoźci. We wszystkich powinno być prawidłowe ciźnienie.

Założenie niejednakowych opon może spowodować wadliwe działanie układów zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC).

Wymieniając opony lub koła, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Prawidłowy stan opon i zawieszenia

Używanie opon w jakikolwiek sposób wadliwych oraz modyfikacje układu zawieszenia mają negatywny wpływ na układy wspomagające kierowcę podczas jazdy i w konsekwencji mogą doprowadzić do ich awarii.

  Kiedy działają układy kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC)

  Lampka sygnalizacyjna poźlizgu miga, informując o działaniu układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC). ...

  Układ filtra cząstek stałych DPF

  Jeżeli iloźć zgromadzonych cząstek stałych osiągnie odpowiedni poziom, następuje automatyczne czyszczenie filtra. Czyszczenie układu filtr ...

  Categorie