Toyota Yaris: RDS (System informacji radiowych)

Toyota Yaris –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego –> RDS (System informacji radiowych)

System ten pozwala odbierać dodatkowe informacje transmitowane przez stacje radiowe.

Odbiór stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej

 1. Nacisnąć przycisk .

 2. Obracając pokrętło , wybrać
  tryb "RADIO" i nacisnąć pokrętło .

 3. Obracając pokrętło , wybrać
  odpowiedni tryb: "FM AF" lub "Region code".
 4. Nacisnąć pokrętło  , aby
  włączyć "ON" lub wyłączyć "OFF".

Tryb FM AF ON: Odbiór odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej.

Tryb Region code ON: Odbiór odpowiednio silnych stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej, nadających ten sam program.

Serwisy drogowe

 1. Nacisnąć przycisk .

 2. Obracając pokrętło , wybrać
  tryb "RADIO" i nacisnąć pokrętło .

 3. Obracając pokrętło , wybrać
  tryb "FM TA".
 4. Nacisnąć pokrętło , aby
  włączyć "ON" lub wyłączyć "OFF".

Tryb TP: Automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych w momencie odebrania ich sygnału.

Po zakończeniu serwisu następuje powrót do poprzedniej audycji.

Tryb TA: Po odebraniu sygnału z informacją drogową system automatycznie przełącza na jego odtwarzanie. Podczas pracy w trybie FM radio zostaje wyciszone do momentu rozpoczęcia nadawania informacji drogowych.

Po zakończeniu nadawania informacji drogowych system audio powraca do poprzedniego trybu pracy.

System EON (informacje o programach innej stacji) (do odbioru komunikatów drogowych)

Jeżeli aktualnie odbierana stacja nadająca w systemie RDS (z transmisją danych EON) nie transmituje serwisów drogowych, jednak uruchomiona jest funkcja odbioru komunikatów drogowych (TA), w momencie rozpoczęcia nadawania takiego komunikatu przez inną stację następuje automatyczne przełączenie na jej odbiór na podstawie listy częstotliwoźci alternatywnych EON

W przypadku odłączenia akumulatora

Zaprogramowane stacje radiowe zostają wykasowane z pamięci.

Czułoźć odbiornika radiowego

 • Utrzymanie idealnego odbioru radiowego przez cały czas jest trudne ze względu na nieustanne zmiany położenia anteny, siły sygnału radiowego oraz zakłócenia powodowane przez otaczające obiekty, takie jak pociągi, urządzenia nadawcze itp.
 • Antena radiowa jest zainstalowana w tylnej częźci dachu. Demontaż anteny polega na jej odkręceniu od podstawy.

Odbiór transmisji cyfrowych w systemie DAB

Do odbioru transmisji cyfrowych w systemie DAB niezbędna jest dodatkowa antena oraz odpowiedni odbiornik radiowy.


W celu uniknięcia uszkodzenia antenę radiową należy zdejmować w następujących przypadkach

 • Antena dotyka sufitu garażu.
 • Na dachu zostanie umieszczona osłona

  Korzystanie z listy stacji

  Aktualizacja listy stacji Nacisnąć przycisk . Zostanie wyźwietlona lista stacji. Nacisnąć przycisk  (UPDATE), aby zaktualizować lis ...

  Odtwarzanie płyt audio CD oraz płyt z plikami MP3 i WMA

  Obsługa odtwarzacza płyt CD W celu odtworzenia płyty CD należy włożyć płytę lub nacisnąć przycisk Wyłącz ...

  Categorie