Toyota Yaris: Odtwarzanie płyt audio CD oraz płyt z plikami MP3 i WMA

Toyota Yaris –> System audio –> Odtwarzanie płyt audio CD oraz płyt z plikami MP3 i WMA

Obsługa odtwarzacza płyt CD

W celu odtworzenia płyty CD należy włożyć płytę lub nacisnąć przycisk


Obsługa odtwarzacza płyt CD


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Wysuwanie płyty
 4. Powtarzanie odtwarzania
 5. Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania
 6. Wybór źcieżki/pliku lub wyźwietlanie informacji tekstowych
 7. Wybór katalogu
 8. Przycisk powrotu
 9. Odtwarzanie
 10. Wyźwietlanie listy źcieżek/listy katalogów
 11. Wybór źcieżki, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Wkładanie płyty CD, MP3 lub WMA

Włożyć płytę.

Wyjmowanie płyty CD, MP3 lub WMA

Nacisnąć przycisk i wyjąć płytę.


Obsługa odtwarzacza płyt CD

Wybór źcieżki

Obracając pokrętło lub
naciskając przycisk "∧" (do góry) lub "∨" (do dołu) przełącznika ,
doprowadzić do wyźwietlenia żądanego numeru źcieżki.

Wybór źcieżki z listy

 1. Nacisnąć przycisk .


  Zostanie wyźwietlona lista źcieżek.

 2. Obrócić i nacisnąć pokrętło
  , aby wybrać źcieżkę.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk lub
  .


Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Przytrzymać wciźnięty przycisk "∧" lub "∨" przełącznika


Powtarzanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk  (RPT).


Ponowne naciźnięcie przycisku
(RPT) przerywa działanie tej funkcji.

Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Nacisnąć przycisk (RDM).


Ponowne naciźnięcie przycisku  
(RDM) przerywa działanie tej funkcji.

Przełączanie wyźwietlacza

Nacisnąć pokrętło .


Na wyźwietlaczu pojawi się nazwa źcieżki, nazwa wykonawcy i tytuł płyty.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć pokrętło
lub przycisk .


Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

Wybór jednego z katalogów

Naciskając przycisk "∧" lub "∨" przełącznika , wybrać żądany
katalog.

Wybór katalogu i pliku z listy katalogów

 1. Nacisnąć przycisk .


  Zostanie wyźwietlona lista katalogów.

 2. Obrócić i nacisnąć pokrętło
  , aby wybrać katalog i plik.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk
  .

  Aby zakończyć, należy nacisnąć przycisk .


Powrót do pierwszego katalogu

Przytrzymać wciźnięty przycisk "∨" przełącznika , aż rozlegnie
się sygnał akustyczny.

Wybór pliku

Obracając pokrętło  lub
naciskając przycisk "∧" lub "∨" prze- łącznika   , wybrać żądany plik.


Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Przytrzymać wciźnięty przycisk "∧" lub "∨" przełącznika .

Powtarzanie odtwarzania

Naciskanie przycisku (RPT)
zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


*: Dostępne, z wyjątkiem gdy wybrana jest przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Naciskanie przycisku (RDM)
zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


Przełączanie wyźwietlacza

Nacisnąć pokrętło .


Na wyźwietlaczu pojawi się nazwa źcieżki, nazwa wykonawcy i tytuł płyty (tylko pliki MP3).

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć pokrętło
lub przycisk  .


Wyźwietlacz

Jednoczeźnie może być wyźwietlanych do 24 znaków.

W zależnoźci od zapisanej zawartoźci, znaki mogą być wyźwietlane nieprawidłowo lub mogą nie być wyźwietlane.

Komunikaty o błędach

Jeżeli zostanie wyźwietlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z poniższą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem

Komunikat Przyczyna Sposób postępowania
"CD CHECK"
 • Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 • Płyta jest odwrotnie włożona.
 • Wyczyźcić płytę.
 • Włożyć płytę poprawną stroną.
"ERROR" Wewnętrzne uszkodzenie odtwarzacza. Wyjąć płytę.
"WAIT" Działanie zatrzymane z powodu zbyt wysokiej temperatury w odtwarzaczu. Odczekać chwilę i nacisnąć przycisk .
Jeżeli płyta nadal nie może być odtwarzana, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
"NO SUPPORT" Brak pliku MP3/WMA na płycie. Wyjąć płytę.

Właźciwe płyty

Należy używać wyłącznie płyt, które mają oznaczenia pokazane poniżej.

W przypadku używania płyt zapisanych w niewłaźciwym formacie, podrapanych, brudnych lub zniszczonych odtwarzanie ich może nie być możliwe.


Płyty z zabezpieczeniem przed kopiowaniem mogą nie być odtwarzane.

Zabezpieczenie odtwarzacza przed uszkodzeniem

W razie wykrycia jakiegokolwiek problemu odtwarzanie jest automatycznie przerywane w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych.

Pozostawienie przez dłuższy czas płyt wewnątrz odtwarzacza lub w pozycji wysuniętej

Płyty mogą ulec uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe odtwarzanie.

Czyszczenie soczewek

Nie stosować żadnych zestawów czyszczących do soczewek czytnika laserowego, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia odtwarzacza.

Pliki w formatach MP3 i WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dźwięku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętoźć pliku do około 1/10 pierwotnej wielkoźci.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft.

Ten format pozwala skompresować zapis dźwięku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

Standardy kompresji MP3 i WMA oraz formaty zapisu tych plików podlegają okreźlonym ograniczeniom.

Format MP3

 • Standardy kompresji MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
 • Częstotliwoźci próbkowania MPEG1 LAYER3: 32; 44,1; 48 (kHz) MPEG2 LSF LAYER3: 16; 22,05; 24 (kHz)
 • Obsługiwane przepływnoźci transmisji (kompatybilny z VBR) MPEG1 LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kb/s) MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kb/s)
 • Sposoby kodowania dźwięku: stereofoniczny, łączone stereo, dwukanałowy i monofoniczny

Format WMA

 • Standardy kompresji WMA wer. 7, 8, 9
 • Częstotliwoźci próbkowania 32; 44,1; 48 (kHz)
 • Obsługiwane przepływnoźci transmisji (tylko kodowanie dźwięku 2-kana- łowego) wer. 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kb/s) wer. 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kb/s)

Noźniki danych

Pliki w formatach MP3 i WMA mogą być odtwarzane z płyt CD-R i CD-RW.

Jednak w przypadku pewnych rodzajów płyt CD-R i CD-RW odtwarzanie może nie być możliwe. Również zarysowane bądź zabrudzone odciskami palców płyty mogą nie być odtwarzane lub może dochodzić do przeskakiwania dźwięku.

Obsługiwane formaty zapisu

Urządzenie obsługuje następujące formaty zapisu:

 • Format płyty: CD-ROM Mode 1 i Mode 2 CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2
 • Formaty plików: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet) Pliki MP3 i WMA zapisane na płycie w jakimkolwiek innym formacie mogą nie być prawidłowo odtwarzane, jak również mogą być nieprawidłowo wyźwietlane nazwy plików i katalogów.

Ograniczenia wynikające z przyjętych standardów.

 • Maksymalne zagnieżdżenie katalogów: 8 poziomów
 • Maksymalna długoźć nazwy katalogu/pliku: 32 znaki
 • Maksymalna liczba katalogów: 192 (łącznie z głównym)
 • Maksymalna liczba plików na dysku: 255

Nazwy plików

Rozpoznawane jako MP3 lub WMA są wyłącznie te pliki, które mają rozszerzenie nazwy odpowiednio .mp3 lub .wma.

Zapis wielosesyjny

Urządzenie odczytuje płyty z plikami MP3 i WMA zapisywane kilkuetapowo w kolejnych sesjach. Odtwarzany jest jednak tylko zapis z pierwszej sesji.

Etykiety ID3 i WMA

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwy wykonawcy itp.

Obsługiwane są formaty etykiet ID3 wer. 1.0, 1.1 oraz ID3 wer. 2.2, 2.3.

(Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwy wykonawcy w sposób analogiczny, jak w przypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

Po włożeniu płyty z zapisem dźwięku w formacie MP3 lub WMA w pierwszej kolejnoźci następuje weryfikacja wszystkich znajdujących się na niej plików. Po zakończeniu weryfikacji rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku MP3 lub WMA. W celu skrócenia czasu weryfikacji do minimum zalecane jest, aby nie zapisywać na płycie żadnych innych plików poza MP3 i WMA ani nie tworzyć zbędnych podkatalogów.

Jeżeli płyty zawierają pliki MP3 lub WMA obok zwykłego zapisu dźwięku, tylko zwykły zapis dźwięku będzie odtwarzany.

Rozszerzenia w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3 lub WMA wystąpi rozszerzenie .mp3 lub .wma, plik ten zostanie błędnie uznany za muzyczny. W efekcie głoźniki mogą emitować silne trzaski i może dojźć do ich uszkodzenia.

Odtwarzanie

 • W celu zachowania stałej jakoźci odtwarzanego dźwięku zapisanego w formacie MP3 zalecane jest ustawienie stałej przepływnoźci transmisji 128 kb/s oraz częstotliwoźci próbkowania 44,1 kHz.
 • W przypadku pewnych rodzajów płyt CD-R i CD-RW odtwarzanie może nie być możliwe.
 • Na rynku dostępny jest szeroki wybór bezpłatnego oprogramowania do kompresji MP3 i WMA. W zależnoźci od sposobu kodowania i formatu zapisu przy odtwarzaniu otrzymanych w ten sposób plików mogą wystąpić zakłócenia bądź niska jakoźć dźwięku. W niektórych przypadkach odtwarzanie może nie być w ogóle możliwe.
 • Jeżeli na płycie nagrane są również pliki inne niż MP3 i WMA, wstępne rozpoznawanie noźnika może potrwać dłużej, a w niektórych przypadkach odtwarzanie może nie być możliwe.
 • Microsoft, Windows oraz Windows Media są zarejestrowanymi przez firmę Microsoft Corporation nazwami handlowymi w USA oraz w innych krajach.


Certyfikat odtwarzacza płyt CD

Jest to urządzenie laserowe klasy I.

 • Nie wolno otwierać obudowy odtwarzacza ani samodzielnie podejmować prób jego naprawy. Serwisowanie urządzenia należy powierzać wykwalifikowanym specjalistom.
 • Moc promieniowania laserowego nie stwarza zagrożenia.


Noźniki i wkładki, których nie wolno używać

Nie należy używać niżej wyszczególnionych noźników.

Nie należy używać również wkładek adaptacyjnych do płyt o źrednicy 8 cm, płyt dwustronnych lub płyt przeznaczonych do zadrukowania.

Grozi to uszkodzeniem odtwarzacza i/lub mechanizmu ładowania/wysuwu płyty.

Noźniki i wkładki, których nie wolno używać


 • Noźniki inne niż dyski o źrednicy 12 cm.
 • Płyty o niskiej jakoźci lub zdeformowane.
 • Płyty o przezroczystej lub półprzezroczystej częźci z nagraniem
 • Płyty z naklejoną taźmą, etykietą samoprzylepną bądź inną naklejką lub płyty z rozwarstwiającą się etykietą.

Środki ostrożnoźci dotyczące odtwarzacza

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia płyt lub odtwarzacza.

 • Nie wkładać do odtwarzacza niczego innego poza płytami kompaktowymi.
 • Nie oliwić odtwarzacza.
 • Płyty przechowywać w miejscu zacienionym.
 • Nigdy nie próbować wymontowywać żadnej z częźci odtwarzacza.

  RDS (System informacji radiowych)

  System ten pozwala odbierać dodatkowe informacje transmitowane przez stacje radiowe. Odbiór stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej Nacisną ...

  Używanie zewnętrznych urządzeń

  ...

  Categorie