Toyota Yaris: Korzystanie z listy stacji

Toyota Yaris –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego –> Korzystanie z listy stacji

Aktualizacja listy stacji

 1. Nacisnąć przycisk .


  Zostanie wyźwietlona lista stacji.

 2. Nacisnąć przycisk 
  (UPDATE), aby zaktualizować listę.

  Podczas wyszukiwania wyźwietlany jest komunikat "Updating", a następnie wyźwietlone zostaną dostępne stacje radiowe.

  Aby przerwać proces wyszukiwania, należy nacisnąć przycisk 
  .

Wybór stacji radiowej z listy

 1. Nacisnąć przycisk .


  Zostanie wyźwietlona lista stacji.

 2. Obracając pokrętło  ,
  wybrać stację.
 3. Nacisnąć pokrętło , aby
  włączyć wybraną stację.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk .


  Wybrać "AM" lub "FM", aby rozpocząć słuchanie radia.

  Wyłącznik zasilania Regulacja głoźnoźci Wybór stacji Przycisk wyboru trybu AF/"region code"/TA Pokrętło regulacji czę ...

  RDS (System informacji radiowych)

  System ten pozwala odbierać dodatkowe informacje transmitowane przez stacje radiowe. Odbiór stacji radiowych w obrębie jednej sieci nadawczej Nacisną ...

  Categorie