Toyota Yaris: Wybrać "AM" lub "FM", aby rozpocząć słuchanie radia.

Toyota Yaris –> System audio –> Używanie odbiornika radiowego –> Wybrać "AM" lub "FM", aby rozpocząć słuchanie radia.

Wybrać


 1. Wyłącznik zasilania
 2. Regulacja głoźnoźci
 3. Wybór stacji
 4. Przycisk wyboru trybu AF/"region code"/TA
 5. Pokrętło regulacji częstotliwoźci lub wyboru funkcji
 6. Przycisk powrotu
 7. Przycisk wyboru pasma AM/FM
 8. Wyźwietlanie listy stacji
 9. Wyszukiwanie stacji

Programowanie stacji radiowych

 1. Obracając pokrętło  
  bądź naciskając przycisk ∧" lub "∨" przełącznika , znaleźć
  odpowiednią stację radiową.
 2. Przytrzymać wciźnięty wybrany przycisk wyboru stacji (od
  [1] do [6]), aż rozlegnie się
  krótki sygnał akustyczny.

  Używanie odbiornika radiowego

  Obsługa odbiornika radiowego ...

  Korzystanie z listy stacji

  Aktualizacja listy stacji Nacisnąć przycisk . Zostanie wyźwietlona lista stacji. Nacisnąć przycisk  (UPDATE), aby zaktualizować lis ...

  Categorie