Toyota Yaris: Przewożenie na platformie samochodowej

Jeżeli samochód jest przewożony na platformie, powinien być umocowany w miejscach pokazanych na ilustracji.

Po zakończeniu przewożenia samochodu należy ponownie zamontować osłony znajdujące się w tylnej częźci samochodu.

Przewożenie na platformie samochodowej


W przypadku zastosowania łańcuchów lub lin do umocowania samochodu zaczernione na ilustracji kąty powinny wynosić 45.

Elementów mocujących nie należy zbyt mocno napinać, aby nie spowodować uszkodzenia samochodu.

Przewożenie na platformie samochodowej


    Sytuacje, w których konieczny jest kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty przed przystąpieniem do holowania

    Opisane poniżej objawy mogą sygnalizować usterkę skrzyni biegów. W takiej sytuacji przed przystąpieniem do holowania tego samochodu należy ...

    Holowanie awaryjne

    W sytuacji awaryjnej, gdy nie jest osiągalna specjalistyczna pomoc drogowa, samochód ten może być holowany przy użyciu linki holowniczej lub ła ...

    Categorie