Toyota Yaris: Przed wykonaniem naprawy

Przed zastosowaniem awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia należy oszacować zakres uszkodzeń opony.

Przed wykonaniem naprawy


 • Nie należy wyjmować gwoździa lub źruby z opony. Wyjęcie ich może powi ększyć uszkodzenie i uniemożliwić naprawę za pomocą awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia.
 • Aby zapobiec wyciekowi źrodka uszczelniającego należy ustawić samochód tak, aby miejsce uszkodzenia opony (jeżeli jest znane) znajdowało się na górze.

Naprawa przy użyciu awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia nie jest możliwa w poniżej opisanych przypadkach. W takiej sytuacji należy zgłosić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

 • Opona została uszkodzona na skutek jazdy bez wystarczającej iloźci powietrza
 • Jeżeli pęknięcia lub uszkodzenia znajdują się w innej niż bieżnik częźci opony, np. boczna częźć opony
 • Opona jest widocznie oddzielona od obręczy koła
 • Przecięcie lub uszkodzenie bieżnika opony wynosi 4 mm lub więcej
 • Uszkodzeniu uległa obręcz koła
 • Zostały przebite dwa koła lub więcej
 • Jeżeli bieżnik opony został uszkodzony gwoździem lub źrubą w więcej niż jednym miejscu
 • Wygasła ważnoźć źrodka uszczelniającego

  Elementy awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

  Dysza Wtyczka przewodu zasilania Rurka wtryskująca Wyłącznik sprężarki Manometr Naklejki ...

  Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

  Wersje z regulowaną podłogą bagażnika: Podnieźć i wyjąć regulowaną podłogę bagażnika, pociągając ją ...

  Categorie