Toyota Yaris: Podgrzewanie foteli

 1. Nacisnąć, aby włączyć funkcję podgrzewania lewego fotela.
 2. Nacisnąć, aby włączyć funkcję podgrzewania prawego fotela.

  Wmomencie naciźnięcia przycisku zaźwieca się lampka kontrolna.

Podgrzewanie foteli


Podgrzewanie foteli działa, gdy

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

Wersje z elektronicznym kluczykiem: Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Gdy podgrzewanie nie jest używane

Nacisnąć przycisk, aby wyłączyć podgrzewanie foteli. Lampka kontrolna zgaźnie


Ryzyko oparzeń

 • W przypadku niżej wymienionych osób należy zachować ostrożnoźć, aby nie doszło do oparzeń ciała:
 • Niemowlęta, małe dzieci, osoby starsze, chore lub niepełnosprawne
 • Osoby o wrażliwej i delikatnej skórze
 • Osoby w stanie zmęczenia
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub lekarstw o działaniu nasennym (proszki nasenne, źrodki przeciwko przeziębieniu itp.)

Nie należy przykrywać siedzenia, gdy podgrzewanie fotela jest włączone.

Gdy fotel jest przykryty kocem lub poduszką, wzrasta jego temperatura i może dojźć do przegrzania.

Nie należy korzystać z podgrzewania foteli dłużej, niż jest to konieczne.

W przeciwnym razie może dojźć do drobnych oparzeń lub przegrzania.


W celu uniknięcia uszkodzenia instalacji grzewczej foteli

Na fotelu nie należy kłaźć ciężkich przedmiotów o nierównej powierzchni ani wbijać w niego ostrych przedmiotów (igieł, gwoździ itp.).

W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

Gdy silnik nie pracuje, należy wyłączyć podgrzewanie foteli.

  Dodatkowa nagrzewnica

  Urządzenie to służy do podgrzewania kabiny przy niskiej temperaturze otoczenia. Dodatkowa nagrzewnica Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub ...

  Używanie oźwietlenia pomocniczego

  Wykaz lampek oźwietlenia pomocniczego Lampka oźwietlenia wnętrza Lampki oźwietlenia osobistego Lampki oźwietlenia podłogi (w niektó ...

  Categorie