Toyota Yaris: Używanie oźwietlenia pomocniczego

Toyota Yaris –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Używanie oźwietlenia pomocniczego

Wykaz lampek oźwietlenia pomocniczego

Wykaz lampek oźwietlenia pomocniczego


 1. Lampka oźwietlenia wnętrza
 2. Lampki oźwietlenia osobistego
 3. Lampki oźwietlenia podłogi (w niektórych wersjach)
 4. Lampka przycisku rozruchu (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Lampka oźwietlenia wnętrza

 1. Wyłączona
 2. Włączanie i wyłączanie zależne od pozycji drzwi
 3. Włączona

Lampka oźwietlenia wnętrza


Lampki oźwietlenia osobistego

 1. Włączona
 2. Wyłączona

Lampki oźwietlenia osobistego


Automatyczne włączanie oźwietlenia

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Gdy przełącznik lampki oźwietlenia wnętrza ustawiony jest w położeniu zależ- nym od pozycji drzwi, lampki oźwietlenia wnętrza włączają lub wyłączają się automatycznie w reakcji na zablokowanie lub odblokowanie drzwi, otwarcie lub zamknięcie drzwi oraz w zależnoźci od ustawienia wyłącznika zapłonu.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Gdy przełącznik lampki oźwietlenia wnętrza ustawiony jest w położeniu zależ- nym od pozycji drzwi, lampki oźwietlenia wnętrza włączają lub wyłączają się automatycznie w reakcji na obecnoźć elektronicznego kluczyka w polu detekcji, zablokowanie lub odblokowanie drzwi, otwarcie lub zamknięcie drzwi oraz w zależnoźci od stanu wybranego przyciskiem rozruchu.

W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

Następujące lampki po upływie 20 minut zostaną samoczynnie wyłączone:

 • Lampka oźwietlenia wnętrza/lampki oźwietlenia osobistego
 • Lampka oźwietlenia bagażnika
 • Lampki oźwietlenia podłogi (w niektórych wersjach)

Jeżeli z powodu pozostawienia niedomkniętych drzwi lampka wyłącznika zapłonu (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub lampka przycisku rozruchu (wersje z elektronicznym kluczykiem) pozostanie włączona, to po upływie 20 minut zostanie ona samoczynnie wyłączona.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. czasu, po którym oźwietlenie zostaje samoczynnie wyłączone).

  Podgrzewanie foteli

  Nacisnąć, aby włączyć funkcję podgrzewania lewego fotela. Nacisnąć, aby włączyć funkcję podgrzewania prawego fo ...

  Schowki

  ...

  Categorie