Toyota Yaris: Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Toyota Yaris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w następujących sytuacjach:

 • Po zamianie przednich i tylnych kół miejscami, gdy koła miały różne ciźnienie w ogumieniu
 • Gdy ciźnienie w ogumieniu zostało zmienione, np. w celu przystosowania do innej prędkoźci podróżnej
 • Gdy zostanie zmieniony rozmiar opony

Podczas kalibracji układu aktualne ciźnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

7-3. Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie 375 7

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

 1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).

Kalibracja nie jest możliwa, gdy samochód się porusza

 1. Doprowadzić ciźnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartoźci dla zimnego ogumienia.

Istotne jest, aby ciźnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.

 1. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
 2. Przytrzymać wciźnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)


 1. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wyłącznik zapłonu w pozycji "ON", a następnie przełączyć go w pozycję "ACC" lub "LOCK".

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wybrany stan IGNITION ON, a następnie przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

  Zamontowanie zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

  Przy wymianie kół bądź opon należy zamontować zawory z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału. Nowy zawór z czujniki ...

  Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

  Zawory z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału mają indywidualne kody identyfikacyjne. Po wymianie takiego zaworu konieczne jest zarejestrowanie kodu c ...

  Categorie