Toyota Yaris: Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Toyota Yaris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Zawory z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału mają indywidualne kody identyfikacyjne. Po wymianie takiego zaworu konieczne jest zarejestrowanie kodu czujnika i przekaźnika sygnału. Czynnoźć tę należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kiedy należy wymienić opony

Opony należy wymienić, gdy:

 • Wskaźnik zużycia bieżnika widoczny jest na oponie.
 • Pojawią się przecięcia, rozwarstwienia lub pęknięcia na tyle głębokie, że widoczna staje się tkanina osnowy, a także wybrzuszenia, które są oznaką wewnętrznych uszkodzeń.
 • Opona nie trzyma ciźnienia lub z powodu wielkoźci bądź umiejscowienia przecięcia lub innego uszkodzenia nie można jej naprawić.

W razie wątpliwoźci należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Wymiana opon i obręczy kół (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Jeżeli kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału nie są zarejestrowane, układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie będzie funkcjonował prawidłowo. Po około 10 minutach jazdy zacznie migać lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty zaźwieci się na stałe, sygnalizując usterkę.

Trwałoźć opony

Każda opona mająca więcej niż 6 lat wymaga sprawdzenia przez wykwalifikowanego mechanika, nawet gdy nie nosi żadnych widocznych źladów uszkodzeń.

Opony niskoprofilowe (wersje wyposażone w opony 195/50R16)

W porównaniu ze standardowymi oponami opony niskoprofilowe zużywają się szybciej i mają mniejszą przyczepnoźć na oblodzonej lub pokrytej źniegiem nawierzchni. Na tego typu nawierzchni należy używać opon zimowych lub łańcuchów przeciwpoźlizgowych i jechać ostrożnie, dostosowując prędkoźć do warunków drogowych i pogodowych.

Regularna kontrola ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie zwalnia z koniecznoźci regularnego sprawdzania ciźnienia w ogumieniu za pomocą manometru. Kontrola taka powinna być elementem rutynowych czynnoźci sprawdzających stan techniczny samochodu.

Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Inicjalizacji układu należy dokonywać, gdy ciźnienie w oponach jest ustawione zgodnie z zaleceniami producenta.

Gdy głębokoźć bieżnika opony zimowej jest mniejsza niż 4 mm

Taka opona zimowa traci swą skutecznoźć.

W razie niepoprawnego zakończenia procesu kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Proces kalibracji nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Jednak w wyszczególnionych poniżej przypadkach proces wprowadzania do pamięci układu wartoźci ciźnienia w oponach zakończy się niepomyźlnie i układ nie będzie prawidłowo funkcjonował. Jeżeli wielokrotne próby kalibracji zakończą się niepowodzeniem, należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

 • Gdy naciźnięcie przycisku zerowania układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie powoduje 3-krotnego mignięcia lampki ostrzegawczej ciźnienia w ogumieniu.
 • Gdy podczas jazdy, po pewnym czasie po dokonaniu kalibracji układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu, zacznie migać lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty zaźwieci się na stałe.

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu

Najnowszy Certyfikat Zgodnoźci "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) dostępny jest pod następującym adresem: http://www.globaldenso.com/en/products/oem/index.html

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu


Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu


Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu


Najnowszy Certyfikat Zgodnoźci "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) dostępny jest pod następującym adresem: http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu


Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu


Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciźnienia w ogumieniuZalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własnoźci jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Nie wolno zakładać opon różnych producentów, niejednakowego rodzaju, o niejednakowym bieżniku lub stopniu jego zużycia.
 • Nie wolno zakładać opon o rozmiarze innym niż zalecany przez Toyotę.
 • Nie wolno mieszać różnych rodzajów opon: radialnych, opasanych lub diagonalnych.
 • Nie wolno mieszać opon letnich, całosezonowych i zimowych
 • Nie zakładać opon pochodzących z innych pojazdów.

  Nie należy używać opon niewiadomego pochodzenia.

 • Wersje z dojazdowym kołem zapasowym: Nie wolno holować tym samochodem, jeżeli zamontowane jest dojazdowe koło zapasowe.

Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartoźci ciźnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu mo- że reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciźnienia, lub może zaźwiecić się mimo jego prawidłowej wartoźci.


Naprawa bądź wymiana opon, kół, zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału oraz osłon na zawory opony (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

 • Wymianę obręczy kół, opon lub zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału należy zlecać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi, ponieważ przy tej czynnoźci istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów z czujnikami i przekaźników sygnału.
 • Należy pamiętać o założeniu osłon na zawory opony. Zaniechanie założenia osłon na zawory opony grozi wnikaniem wody i w efekcie zakleszczeniem zaworów.
 • Do wymiany osłon na zawory opony należy stosować osłony o właźciwym rozmiarze. Niewłaźciwa osłona może się zablokować.

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciźnienia i przekaźników sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego źrodka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku użycia źrodka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu źrodka uszczelniającego należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciźnienia i przekaźnika sygnału.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądź z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożnoźć.

W takich warunkach może dojźć do spadku ciźnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwoźci amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i obręczy kół oraz podwozia samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje wyposażone w opony 195/50R16)

Niskoprofilowe opony zwiększają prawdopodobieństwo odkształcenia obręczy koła na skutek uderzeń pochodzących od nawierzchni drogi. Dlatego nale- ży przestrzegać następujących zaleceń:

 • Należy bezwzględnie utrzymywać prawidłowe ciźnienie w ogumieniu.

  Zbyt niskie ciźnienie w oponie grozi jej poważniejszym uszkodzeniem.

 • Unikać przejeżdżania przez wyrwy i nierównoźci w nawierzchni, najeż- dżania na krawężniki i inne przeszkody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi poważnym uszkodzeniem opon i kół

W razie spadku ciźnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuźcić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

  Kalibracja układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

  Układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w następujących sytuacjach: Po zamianie przednich i tylnych kół miejscami, gdy ko&# ...

  Ciźnienie w ogumieniu

  Należy utrzymywać prawidłowe ciźnienie w ogumieniu. Ciźnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Toyota zaleca, aby ...

  Categorie