Toyota Yaris: Informacje dotyczące paliwa

Toyota Yaris –> Informacje techniczne –> Dane techniczne –> Informacje dotyczące paliwa

Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym

Na obszarze Unii Europejskiej: Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejskim standardem EN228.

Optymalną sprawnoźć silnika uzyskuje się, stosując benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej co najmniej 95.

Poza obszarem Unii Europejskiej: Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową.

Optymalną sprawnoźć silnika uzyskuje się, stosując benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej co najmniej 95.

Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym

Na obszarze Unii Europejskiej: Należy stosować wyłącznie olej napędowy zgodny z europejskim standardem EN590.

Poza obszarem Unii Europejskiej: Należy stosować wyłącznie olej napędowy o zawartoźci siarki nie większej niż 50 ppm i liczbie cetanowej co najmniej 48.

Otwór wlewowy zbiornika paliwa dla benzyny bezołowiowej

W celu uniknięcia pomyłki, podczas uzupełniania paliwa, w otworze wlewowym zbiornika paliwa mieszczą się wyłącznie specjalne króćce dystrybutorów benzyny bezołowiowej.

Planując podróż zagraniczną

W niektórych regionach może nie być dostępny olej napędowy o niskiej zawartoźci siarki, co można wczeźniej sprawdzić w przedstawicielstwie krajowym producenta tego samochodu.

Jeżeli wystąpi spalanie stukowe

 • Skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • Dopuszczalne jest krótkotrwałe występowanie delikatnego spalania stukowego podczas przyspieszania lub jazdy pod górę. Takie sytuacje nie powinny budzić zaniepokojenia.


Jakoźć paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym)

 • Nie wolno stosować nieodpowiedniego paliwa. Nieodpowiednie paliwo może doprowadzić do uszkodzenia silnika.
 • Nie wolno stosować benzyny zawierającej domieszki ołowiu (etyliny).

  Grozi to utratą skutecznoźci trójfunkcyjnego konwertera katalitycznego i niewłaźciwym funkcjonowaniem układu ograniczającego emisję substancji toksycznych.

 • Nie wolno stosować benzyny zawierającej metanol, takiej jak np. M15, M85, M100.

  Zastosowanie benzyny zawierającej metanol może spowodować awarię lub uszkodzenie silnika.

 • Na obszarze Unii Europejskiej: Nie wolno stosować jako paliwa bioetanolu występującego pod nazwami "E50" lub "E85" lub innego paliwa zawierającego duże iloźci etanolu. Stosowanie paliwa tego typu może doprowadzić do uszkodzenia układu paliwowego. W razie jakichkolwiek wątpliwoźci nale ży skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • Poza obszarem Unii Europejskiej: Nie wolno stosować jako paliwa bioetanolu występującego pod nazwami "E50" lub "E85" lub innego paliwa zawierającego duże iloźci etanolu. W samochodzie można stosować paliwo z domieszką etanolu do 10% (E10). Stosowanie paliwa z domieszką etanolu powyżej 10% może doprowadzić do uszkodzenia układu paliwowego.

  Podczas uzupełniania paliwa należy zawsze korzystać ze stacji paliw, które gwarantują paliwo zgodne ze specyfikacją oraz gwarantują jego wysoką jakoźć. Wrazie jakichkolwiek wątpliwoźci należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jakoźć paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

 • Nie wolno stosować nieodpowiedniego paliwa. Nieodpowiednie paliwo może doprowadzić do uszkodzenia silnika.
 • Nie wolno stosować oleju napędowego o zawartoźci siarki przekraczającej 50 ppm.

  Używanie oleju napędowego o zawartoźci siarki większej niż dopuszczalna grozi uszkodzeniem silnika.

 • Na obszarze Unii Europejskiej: Nie wolno stosować jako paliwa estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME (Fatty Acid Methyl Ester) lub paliwa zawierającego duże iloźci tego typu dodatków. Paliwo tego typu występuje pod nazwami "B30" lub "B100". Stosowanie paliwa tego typu może doprowadzić do uszkodzenia układu paliwowego. W razie jakichkolwiek wątpliwoźci należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • Poza obszarem Unii Europejskiej: Nie wolno stosować jako paliwa estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME (Fatty Acid Methyl Ester) lub paliwa zawierającego duże iloźci tego typu dodatków. Paliwo tego typu wyst ępuje pod nazwami "B30" lub "B100". W samochodzie można stosować paliwo z domieszką estrów metylowych kwasów tłuszczowych do 5% (B5).

  Stosowanie paliwa z domieszką estrów metylowych kwasów tłuszczowych powyżej 5% może doprowadzić do uszkodzenia układu paliwowego. Podczas uzupełniania paliwa należy zawsze korzystać ze stacji paliw, które gwarantują paliwo zgodne ze specyfikacją oraz gwarantują jego wysoką jakoźć. W razie jakichkolwiek wątpliwoźci należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

  Układ smarowania silnika (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

  Objętoźć oleju (przy wymianie - przybliżona*) Wersje bez układu filtra cząstek stałych DPF Wersje z układem filtra cząstek stały ...

  Ustawienia własne

  Funkcje podlegające zmianie ustawień Różnorodne elektronicznie sterowane funkcje w tym samochodzie mają możliwoźć zmiany ustawień n ...

  Categorie