Toyota Yaris: Ustawienia własne

Toyota Yaris –> Informacje techniczne –> Ustawienia własne

Funkcje podlegające zmianie ustawień

Różnorodne elektronicznie sterowane funkcje w tym samochodzie mają możliwoźć zmiany ustawień niektórych parametrów.

Ich programowanie wymaga specjalistycznych urządzeń i może być przeprowadzane w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

Funkcje podlegające zmianie ustawień

Niektóre ustawienia są sprzężone z innymi i wraz z nimi ulegają zmianie.

Wcelu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

 1. Wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym: Ustawienia, które mogą zostać zmienione przy użyciu systemu nawigacji/systemu multimedialnego.

  (Szczegółowe informacje dotyczące funkcji podlegających zmianie ustawień przy użyciu systemu nawigacji/systemu multimedialnego znajdują się w "Instrukcji obsługi systemu nawigacji/systemu multimedialnego")

 2. Ustawienia, które mogą zostać zmienione przez autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

Wyjaźnienia symboli: O = Dostępne, - = Niedostępne

System elektronicznego kluczyka

System elektronicznego kluczyka


Bezprzewodowe zdalne sterowanie

Bezprzewodowe zdalne sterowanie


Automatyczne włączanie źwiateł

Automatyczne włączanie źwiateł


Światła

Światła


Oźwietlenie pomocnicze

Oźwietlenie pomocnicze


*: Wersje z elektronicznym kluczykiem


Podczas dokonywania zmiany ustawień funkcyjnych

Ponieważ podczas dokonywania zmiany ustawień funkcyjnych silnik powinien być włączony, samochód musi być zaparkowany w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację. W zamkniętej przestrzeni, np. w garażu, mogą gromadzić się zawierające trujący tlenek węgla (CO) spaliny, przedostając się również do wnętrza samochodu. Grozi to źmiercią lub poważnym zagrożeniem dla zdrowia.


Podczas dokonywania zmiany ustawień funkcyjnych

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, należy upewnić się, że silnik jest włączony.

  Informacje dotyczące paliwa

  Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym Na obszarze Unii Europejskiej: Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejs ...

  Kalibracja

  Funkcje wymagające kalibracji Po podłączeniu akumulatora, który został odłączony w celu wymiany bądź wykonania czynnoźci serwi ...

  Categorie