Toyota Yaris: Gniazdo USB

Należy podłączyć odtwarzacz iPod, urządzenie USB lub przenoźny odtwarzacz audio do gniazda USB, tak jak pokazano to poniżej.

Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję "iPod" lub "USB".

Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda USB

iPod

Otworzyć pokrywę gniazda, a następnie podłączyć odtwarzacz iPod za pomocą dostarczonego wraz z nim przewodu.

Włączyć zasilanie odtwarzacza iPod, jeżeli nie jest włączone.

Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda USB


Urządzenie USB

Otworzyć pokrywę gniazda, a następnie podłączyć urządzenie USB.

Włączyć zasilanie urządzenia USB, jeżeli nie jest włączone.

Przenoźny odtwarzacz audio

Otworzyć pokrywę gniazda, a następnie podłączyć przenoźny odtwarzacz audio.

Włączyć zasilanie przenoźnego odtwarzacza audio, jeżeli nie jest włączone.


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać urządzenia ani nie operować jego przełącznikami.

    Przyciski sterujące systemem audio w kierownicy

    Niektóre funkcje systemu audio mogą być kontrolowane za pomocą przycisków sterujących w kierownicy. Obsługa systemu audio może jedna ...

    Używanie systemu audio

    Optymalne wykorzystanie możliwoźci systemu audio Barwa dźwięku, równowaga głoźników i automatyczna korekcja dźwięku mogą ...

    Categorie