Toyota Yaris: Używanie systemu audio

Toyota Yaris –> System audio –> Używanie systemu audio

Optymalne wykorzystanie możliwoźci systemu audio

Barwa dźwięku, równowaga głoźników i automatyczna korekcja dźwięku mogą być regulowane.

 1. Wyźwietlanie aktualnego trybu regulacji
 2. Przełączanie pomiędzy nastę- pującymi trybami regulacji:
 • Regulacja barwy dźwięku i równowagi głoźników

Można dopasować barwę dźwię- ku i równowagę głoźników w celu uzyskania najlepszej jakoźci.

 • Automatyczna korekcja dźwięku

Optymalne wykorzystanie możliwoźci systemu audio


Użycie funkcji dopasowania dźwięku

Przełączanie trybów regulacji dźwięku

 1. Nacisnąć przycisk

 2. Obracając pokrętło  ,
  wybrać "Sound Setting".
 3. Nacisnąć pokrętło .

 4. Obracając pokrętło  ,
  wybrać odpowiedni tryb regulacji.

  "BASS", "TREBLE", "FADER", "BALANCE" lub "ASL"

 5. Nacisnąć pokrętło .

Regulacja jakoźci dźwięku

Obracanie pokrętłem zmienia
wartoźć ustawień.

Regulacja jakoźci dźwięku


*: Jakoźć dźwięku może być dobierana indywidualnie dla każdego trybu pracy systemu audio.

Ustawienie trybu automatycznej korekcji dźwięku (ASL)

Po wybraniu funkcji "ASL" (automatyczna korekcja dźwięku) obracanie pokrętła zmienia wartoźć ASL
pomiędzy "LOW" (niskie), "MID" (źrednie) i "HIGH" (wysokie).

Obrócić pokrętło w lewo, aby
wyłączyć automatyczną korekcję dźwięku (ASL).

Funkcja ASL w sposób automatyczny dokonuje korekcji natężenia i barwy odtwarzanego dźwięku w zależnoźci od prędkoźci jazdy.

  Gniazdo USB

  Należy podłączyć odtwarzacz iPod, urządzenie USB lub przenoźny odtwarzacz audio do gniazda USB, tak jak pokazano to poniżej. Nacisną ...

  Używanie odbiornika radiowego

  Obsługa odbiornika radiowego ...

  Categorie