Toyota Yaris: Przyciski sterujące systemem audio w kierownicy

Toyota Yaris –> System audio –> Podstawowe informacje –> Przyciski sterujące systemem audio w kierownicy

Niektóre funkcje systemu audio mogą być kontrolowane za pomocą przycisków sterujących w kierownicy.

Obsługa systemu audio może jednak różnić się w zależnoźci od zainstalowanego typu systemu audio lub systemu nawigacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi tych systemów.

Obsługa systemu audio przy pomocy przycisków sterujących w kierownicy

 1. Regulacja głoźnoźci:
 • Naciźnięcie: Zwiększanie/ zmniejszanie głoźnoźci
 • Przytrzymanie wciźniętego przycisku: Płynne zwiększanie/ zmniejszanie głoźnoźci

Obsługa systemu audio przy pomocy przycisków sterujących w kierownicy


 1. Radioodbiornik:
 • Naciźnięcie: Wybór stacji radiowej
 • Przytrzymanie wciźniętego przycisku: Rozpoczęcie wyszukiwania stacji radiowej

Odtwarzanie płyt CD, MP3/WMA, z odtwarzacza iPod lub z urządzenia USB:

 • Naciźnięcie: Wybór źcieżki/pliku/utworu
 • Przytrzymanie wciźniętego przycisku: Wybór katalogu lub albumu (dotyczy płyt z plikami MP3/WMA, odtwarzacza iPod oraz urządzeń USB)
 1. Przycisk "MODE":
 • Naciźnięcie: Włączanie zasilania, wybór źródła dźwięku
 • Przytrzymanie wciźniętego przycisku: Wyciszenie dźwięku lub zatrzymanie obecnej czynnoźci.

  Ponowne naciźnięcie przycisku przerywa wyciszenie dźwięku lub zatrzymanie.


W celu uniknięcia ryzyka wypadku

Należy zachować ostrożnoźć przy korzystaniu z przycisków w kierownicy sterujących   pracą systemu
audio.

  Wersje systemu audio

  Wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym Szczegółowe informacje znajdują się w "Instrukcji obsługi systemu nawigacji/systemu multimedialnego ...

  Gniazdo USB

  Należy podłączyć odtwarzacz iPod, urządzenie USB lub przenoźny odtwarzacz audio do gniazda USB, tak jak pokazano to poniżej. Nacisną ...

  Categorie