Toyota Yaris: Całkowita blokada zamków

Zablokowanie możliwoźci otwarcia drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od strony wnętrza pojazdu, chroni samochód przed dostę- pem osób niepowołanych.

Samochody wyposażone w takie zabezpieczenie mają na szybach w przednich drzwiach odpowiednie naklejki informacyjne.

Całkowita blokada zamków


Elektroniczna blokada rozruchu silnika

W kluczyku samochodowym wbudowany jest mikronadajnik, będący elementem układu uniemożliwiającego uruchomienie silnika z użyciem kluczyka niezarejest ...

Uruchomienie całkowitej blokady zamków

Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony ...

Categorie