Toyota Yaris: Uruchomienie całkowitej blokady zamków

Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem) i po opuszczeniu samochodu przez wszystkich pasażerów zamknąć wszystkie drzwi.

Za pomocą funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka (wersje z elektronicznym kluczykiem): Dwukrotnie w ciągu 5 sekund dotknąć czujnika blokady w zewnętrznej klamce drzwi.

Za pomocą bezprzewodowego zdalnego sterowania: Dwukrotnie w ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk


    Całkowita blokada zamków

    Zablokowanie możliwoźci otwarcia drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od strony wnętrza pojazdu, chroni samochód przed dostę- pem osób n ...

    Wyłączenie systemu całkowitej blokady zamków

    Za pomocą funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka (wersje z elektronicznym kluczykiem): Chwycić zewnętrzną klamkę drzwi ...

    Categorie