Toyota Yaris: Elektroniczna blokada rozruchu silnika

Toyota Yaris –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zabezpieczenie przed kradzieżą –> Elektroniczna blokada rozruchu silnika

W kluczyku samochodowym wbudowany jest mikronadajnik, będący elementem układu uniemożliwiającego uruchomienie silnika z użyciem kluczyka niezarejestrowanego w pamięci komputera pokładowego.

Opuszczając samochód, nigdy nie wolno pozostawiać kluczyków w jego wnętrzu.

Funkcja monitorowania wnętrza samochodu ma na celu ograniczenie ryzyka kradzieży samochodu, lecz nie gwarantuje jego całkowitego wyeliminowania.

Wersje z mechanicznym kluczykiem

Po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu uruchomiona zostaje elektroniczna blokada rozruchu silnika. Po włożeniu zarejestrowanego kluczyka do wyłącznika zapłonu elektroniczna blokada rozruchu silnika zostaje wyłączona.

Wersje z elektronicznym kluczykiem

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego zostaje uruchomiona elektroniczna blokada rozruchu silnika. Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub IGNITION ON elektroniczna blokada rozruchu silnika zostaje wyłączona.

Obsługa techniczna układu

Zastosowany w tym samochodzie układ elektronicznej blokady rozruchu nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.

Potencjalne przyczyny nieprawidłowego działania układu

 • Gdy uchwyt kluczyka styka się z metalowym przedmiotem.
 • Gdy kluczyk jest w bliskim sąsiedztwie bądź dotyka innego kluczyka z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym.

Certyfikat dotyczący elektronicznej blokady rozruchu silnika (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Certyfikat dotyczący elektronicznej blokady rozruchu silnika (wersje z elektronicznym kluczykiem)


Certyfikat dotyczący elektronicznej blokady rozruchu silnika (wersje z elektronicznym kluczykiem)


Certyfikat dotyczący elektronicznej blokady rozruchu silnika (wersje z mechanicznym kluczykiem)

Certyfikat dotyczący elektronicznej blokady rozruchu silnika (wersje z mechanicznym kluczykiem)Aby zapewnić prawidłowe działanie

Nie wolno modyfikować ani rozmontowywać układu elektronicznej blokady rozruchu silnika. W przypadku modyfikacji lub demontażu układ może działać nieprawidłowo.

  Zabezpieczenie przed kradzieżą

  ...

  Całkowita blokada zamków

  Zablokowanie możliwoźci otwarcia drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od strony wnętrza pojazdu, chroni samochód przed dostę- pem osób n ...

  Categorie