Toyota Yaris: Awaryjna naprawa

 1. Wyjąć awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia ze schowka na narzędzia.

  Wyjmując butelkę z oryginalnego opakowania, należy uważać, aby nie rozedrzeć lub uszkodzić opakowania.

 2. Odkręcić osłonę zaworu powietrza.

Awaryjna naprawa


 1. Odkręcić osłonę z butelki.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć dyszę rurki wtryskującej do zaworu opony.

  Dokręcić do oporu końcówkę dyszy rurki wtryskującej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  Butelka powinna wisieć pionowo, nie dotykając podłoża. Jeżeli butelki nie można w ten sposób zamocować, należy przestawić samochód tak, aby zawór opony znalazł się w prawidłowej pozycji.

 2. Upewnić się, że sprężarka jest wyłączona.

Awaryjna naprawa


 1. Wyjąć wtyczkę ze sprężarki.

Awaryjna naprawa


 1. Rozwinąć rurkę wtryskującą znajdującą się w sprężarce.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazda elektrycznego lub do gniazda zapalniczki.

Awaryjna naprawa


 1. Przykleić dwie naklejki w miejscach pokazanych na ilustracji.

  Przed naklejeniem naklejki należy usunąć brud i kurz z koła. Jeżeli naklejenie jej nie jest możliwe, podczas naprawy lub wymiany opony należy poinformować autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat o fakcie wtryźnięcia do niej źrodka uszczelniającego.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć butelkę do sprężarki.

  Dokręcić do oporu końcówkę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Awaryjna naprawa


 1. Sprawdzić, jakie powinno być prawidłowe ciźnienie w oponie.

  Zalecane wartoźci ciźnienia w ogumieniu podane są na naklejce znajdującej się w schowku w desce rozdzielczej.

Awaryjna naprawa


 1. Uruchomić silnik.
 2. Aby wtrysnąć źrodek uszczelniający i napompować oponę, należy włączyć sprężarkę.

Awaryjna naprawa


 1. Pompować koło aż do osiągni ęcia prawidłowej wartoźci ciźnienia.

Awaryjna naprawa


 1. Podczas wtryskiwania źrodka uszczelniającego pokazywane ciźnienie gwałtownie wzroźnie, a następnie stopniowo się obniży.
 2. Manometr wskaże aktualne ciźnienie po upływie około 1 minuty (około 5 minut przy niskiej temperaturze otoczenia) od włączenia sprężarki.
 3. Pompować koło aż do osiągni ęcia prawidłowej wartoźci ciźnienia.
 • Jeżeli po 35 minutach pracy sprężarki ciźnienie w oponie nie osiągnie zalecanej wartoźci, uszkodzenie opony jest zbyt poważne, aby można było je tymczasowo uszczelnić. Należy wyłączyć sprężarkę i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • W przypadku przekroczenia zalecanej wartoźci ciźnienia wypuźcić nadmiar powietrza z opony
 1. Gdy sprężarka jest wyłączona, należy odłączyć rurkę wtryskującą od zaworu opony i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego lub gniazda zapalniczki.

  Po odłączeniu rurki wtryskującej niewielka iloźć źrodka uszczelniającego może wyciec.

 2. Przykręcić osłonę zaworu powietrza naprawionego koła.
 3. Odłączyć rurkę wtryskującą od butelki i przymocować do niej osłonę.

  Umieźcić butelkę w oryginalnym opakowaniu i zamknąć je.

Awaryjna naprawa


 1. Butelkę i sprężarkę umieźcić tymczasowo w bagażniku.
 2. Aby równomiernie rozprowadzić źrodek uszczelniający wewnątrz opony, należy jak najszybciej bezpiecznie przejechać około 5 km z prędkoźcią poniżej 80 km/h.
 3. Po przejechaniu około 5 km należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, na twardym i płaskim podłożu, i podłączyć sprężarkę.

Awaryjna naprawa


 1. Włączyć sprężarkę na około 5 sekund, a następnie ją wyłączyć.

  Odczytać ciźnienie w kole na manometrze.

Awaryjna naprawa


 1. Jeżeli ciźnienie w oponie jest mniejsze niż 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi): Uszkodzenie jest zbyt duże i nie może być naprawione.

  Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

 2. Jeżeli ciźnienie w oponie wynosi co najmniej 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi), lecz jest niższe od zalecanej wartoźci: Przejźć do kroku 22.
 3. Jeżeli ciźnienie w oponie odpowiada zalecanej wartoźci ( S. 509): Przejźć do kroku 23 .
 1. Włączyć sprężarkę i napełniać oponę powietrzem aż do uzyskania zalecanej wartoźci ciźnienia. Następnie przejechać około 5 km i przejźć do kroku 20 .
 2. Sprężarkę umieźcić w bagażniku.
 3. Zachowując niezbędne źrodki ostrożnoźci, unikając gwałtownego hamowania, ostrych skrętów i nie przekraczając prędkoźci 80 km/h, należy udać się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego wyspecjalizowanego w naprawie opon warsztatu w celu naprawy lub wymiany uszkodzonej opony.

Jeżeli ciźnienie w oponie przekroczy prawidłową wartoźć

Jeżeli ciźnienie w oponie przekroczy prawidłową wartoźć


 1. Nacisnąć przycisk, aby wypuźcić nadmiar powietrza.
 2. Sprawdzić, czy wskazywane przez manometr ciźnienie w oponie jest właźciwe.

  Jeżeli ciźnienie w oponie jest zbyt niskie, ponownie włączyć sprężarkę i powtarzać proces napełniania opony aż do uzyskania zalecanej wartoźci ciźnienia.

Po naprawie koła awaryjnym zestawem naprawczym do ogumienia

 • Należy wymienić zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału.
 • Nawet gdy wartoźci ciźnienia w oponach są na prawidłowym poziomie, lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu może zaźwiecić się/migać.

Uwagi dotyczące sprawdzania awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

Należy okresowo sprawdzać datę ważnoźci źrodka uszczelniającego.

Data ważnoźci znajduje się na butelce. Nie należy używać źrodka uszczelniającego, którego data ważnoźci wygasła. Naprawa wykonana przy jego użyciu może nie być skuteczna.

Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia

 • Środek uszczelniający z awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia może zostać użyty tylko raz, do naprawy jednego koła. Jeżeli źrodek uszczelniający został zużyty, należy kupić nowy w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie. Kompresor może by używany wielokrotnie.
 • Środek uszczelniający może być stosowany przy temperaturze otoczenia od -30C do 60C.
 • Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia został zaprojektowany specjalnie do rozmiaru i typu opon będących oryginalnym wyposażeniem tego samochodu.

  Nie należy używać go do naprawy opon w innym rozmiarze ani do innych celów.

 • Środek uszczelniający ma ograniczoną datę ważnoźci. Znajduje się ona na opakowaniu. Środek uszczelniający powinien zostać wymieniony przed upływem daty ważnoźci. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub ze specjalistycznym warsztatem.
 • Środek uszczelniający może spowodować zaplamienie odzieży.
 • W przypadku przywarcia do obręczy koła lub nadwozia samochodu źrodek uszczelniający może spowodować trwałe odbarwienie, jeżeli nie zostanie natychmiast usunięty. Wszelkie źlady źrodka uszczelniającego należy niezwłocznie wycierać wilgotną szmatką.
 • Pracy awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia towarzyszy znaczny hałas. Nie jest on oznaką usterki.
 • Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia nie powinien być używany do sprawdzania i regulacji ciźnienia w oponach.


Nie wolno jeździć bez powietrza w kole

Nie wolno kontynuować jazdy bez powietrza w kole.

Kontynuowanie jazdy bez powietrza w kole nawet na krótkim dystansie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie opony i obręczy koła.

Jazda bez powietrza może spowodować powstanie podłużnych wgnieceń na bocznej źciance opony. W takiej sytuacji opona może zostać rozerwana podczas używania awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia.

Podczas jazdy

 • Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia należy przechowywać w baga żniku.

  W przeciwnym razie może on spowodować zranienia podczas wypadku lub gwałtownego hamowania.

 • Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia został zaprojektowany tylko do tego samochodu.

  Nie należy używać go do innych samochodów, ponieważ może to doprowadzić do wypadku, powodując źmierć lub poważne obrażenia ciała.

 • Awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia nie należy używać do naprawy opon w innym rozmiarze ani do innych celów. Jeżeli opona nie zostanie całkowicie naprawiona, może to doprowadzić do wypadku, powodując źmierć lub poważne obrażenia ciała.

Ostrzeżenia dotyczące źrodka uszczelniającego

 • Spożywanie źrodka uszczelniającego jest niebezpieczne dla zdrowia.

  Jeżeli doszło do przypadkowego spożycia źrodka uszczelniającego, nale ży wypić bardzo dużą iloźć wody i natychmiast zgłosić się do lekarza.

 • Jeżeli źrodek uszczelniający dostał się do oczu lub na skórę, należy go zmyć dużą iloźcią wody i jeżeli zachodzi taka koniecznoźć, zgłosić się do lekarza.

Podczas naprawy

 • Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu o poziomym podłożu.
 • Bezpoźrednio po zakończeniu jazdy nie należy dotykać obręczy kół i okolic układu hamulcowego.

  Bezpoźrednio po zakończeniu jazdy obręcze kół i okolice układu hamulcowego są bardzo gorące. Dotknięcie tych miejsc dłonią, stopą lub inną częźcią ciała podczas zmiany koła może spowodować oparzenia.

 • Aby uniknąć ryzyka pęknięcia lub poważnego wycieku, nie wolno upuszczać ani uszkadzać butelki. Należy wzrokowo ocenić butelkę przed użyciem.

  Nie wolno używać butelki uderzonej, popękanej, podrapanej, cieknącej lub posiadającej inne uszkodzenia. Taką butelkę należy jak najszybciej wymienić.

 • Należy dokładnie połączyć zawór opony z rurką wtryskującą. Nieprawidłowe podłączenie rurki wtryskującej do zaworu opony grozi rozszczelnieniem połączenia i rozpryźnięciem źrodka uszczelniającego.
 • W razie zsunięcia się rurki wtryskującej z zaworu opony może ona w gwał- towny sposób zmieniać swoje położenie na skutek działającego ciźnienia
 • Przy odłączaniu rurki wtryskującej od zaworu opony, po zakończeniu napełniania opony, może dojźć do rozpryźnięcia źrodka uszczelniającego lub wypuszczenia pewnej iloźci powietrza z opony.
 • Podczas naprawy opony należy postępować zgodnie z opisanym sposobem postępowania. W przeciwnym razie może dojźć do rozpryźnięcia źrodka uszczelniającego.
 • Podczas napełniania opony powietrzem należy stać w bezpiecznej odległoźci, ponieważ istnieje ryzyko jej rozerwania. W razie zauważenia pękni ęć lub deformacji opony natychmiast przerwać proces naprawy, wyłączając sprężarkę.
 • Zbyt długa praca sprężarki grozi przegrzaniem zestawu naprawczego.

  Nie włączać urządzenia na dłużej niż 40 minut

 • W trakcie pracy awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia może się silnie rozgrzewać. Z tego względu podczas pracy urządzenia i po jej przerwaniu należy zachować odpowiednią ostrożnoźć. Nie należy dotykać metalowych elementów w okolicy połączenia butelki ze sprężarką. Będą one bardzo gorące.
 • Nie umieszczać naklejki z ograniczeniem prędkoźci w miejscu innym niż wskazane. Umieszczenie naklejki w okolicy poduszki powietrznej, np. na wkładce kierownicy, może być przyczyną nieprawidłowego zadziałania poduszki powietrznej

Jazda mająca na celu rozprowadzenie źrodka uszczelniającego

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku należy przestrzegać następujących ostrzeżeń.

W przeciwnym razie może dojźć do utraty panowania nad samochodem i wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Należy jechać ostrożnie, z niewielką prędkoźcią. Szczególną ostrożnoźć zachować przy skręcaniu i na zakrętach.

Jeżeli samochód nie jedzie prosto bądź gdy poprzez kierownicę odczuwalne jest źciąganie w kierunku poprzecznym, należy przerwać jazdę i sprawdzić następujące elementy:

 • Stan opony. Mogło nastąpić zsunięcie się opony z obręczy.
 • Ciźnienie powietrza w oponie. Jeżeli ciźnienie w oponie nie przekracza 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi), opona może być poważnie uszkodzona.


Podczas awaryjnej naprawy

 • Naprawa opony za pomocą awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia możliwa jest tylko w sytuacji, gdy jej bieżnik został uszkodzony ostrym przedmiotem, takim jak gwóźdź lub źruba.

  Naprawę należy wykonywać bez wyjmowania przedmiotu z opony. Usunięcie go może powiększyć uszkodzenie i uniemożliwić naprawę.

 • Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia nie jest wodoodporny. Nie nale ży go narażać na kontakt z wodą, np. podczas naprawy dokonywanej w deszczu.
 • Nie należy umieszczać zestawu naprawczego do ogumienia bezpoźrednio na pylistym podłożu, np. na piaszczystym poboczu. Zassanie pyłu do wnętrza urządzenia grozi jego uszkodzeniem.

Środki ostrożnoźci dotyczące awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

 • Do zasilania sprężarki może służyć wyłącznie samochodowe gniazdo prądu stałego o napięciu 12 V. Nie podłączać awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia do jakiegokolwiek innego źródła zasilania.
 • Benzyna może spowodować trwałe uszkodzenia zestawu. Nie dopuszczać do kontaktu awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia z benzyną.
 • Zabezpieczyć awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia przed zabrudzeniem lub wilgocią.
 • Przechowywać awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia w bagażniku, chroniąc go przed dostępem dzieci.
 • Nie rozmontowywać awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia ani nie dokonywać jego modyfikacji. Nie narażać jego elementów, takich jak manometr, na uderzenia. Grozi to ich uszkodzeniem

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciźnienia i przekaźników sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego źrodka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku użycia źrodka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu źrodka uszczelniającego należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciźnienia i przekaźnika sygnału.

  Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

  Wersje z regulowaną podłogą bagażnika: Podnieźć i wyjąć regulowaną podłogę bagażnika, pociągając ją ...

  Gdy wystąpią trudnoźci z uruchomieniem silnika

  Jeżeli mimo prawidłowego wykonania czynnoźci procedury rozruchu ( S. 184, 187) silnik nie daje się uruchomić, należy postępować wedłu ...

  Categorie