Suzuki Baleno: Wymienić filtru oleju.

1) Przy pomocy klucza do filtrów wykręcić filtr, obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go.

2) Czystą szmatką wytrzeć powierzchnię silnika w okolicy gniazda filtra oleju.

3) Nanieść niewielką ilość oleju silnikowego na uszczelkę filtra oleju.

4) Wkręcić nowy filtr ręką aż do zetknięcia się uszczelki z powierzchnią silnika.

Wymienić filtru oleju.


Aby właściwie dokręcić filtr oleju, istotne jest dokładne ustalenie położenia, w którym uszczelka zetknie się z płaszczyzną przylegania.

5) Dokręcić filtr przy pomocy klucza do filtrów o 3/4 obrotu od położenia zetknięcia z powierzchnią przylegania (lub momentem 1.4 kGm).

Nie należy zbyt mocno dokręcać filtru, gdyż może to spowodować wycieki oleju.

    Wymiana oleju silnikowego i filtru oleju

    Olej silnikowy należy spuścić, gdy silnik jest gorący. 1) Zdjąć zakrętkę wlewu oleju. 2) Umieścić pod korkiem spustowym ole ...

    Wlać olej i sprawdzić, czy nie ma wycieków

    1) Przez otwór wlewowy wlać 3.3 litra (w modelu 1.3/1.5/1.6) lub 4.7 litra (w modelu 1.8) oleju i założyć korek wlewu. 2) Uruchomić silnik i uw ...

    Categorie