Suzuki Baleno: Wymiana oleju silnikowego i filtru oleju

Suzuki Baleno –> Przeglądy i obsługa –> Olej silnikowy i filtr oleju –> Uzupełnianie oleju –> Wymiana oleju silnikowego i filtru oleju

Olej silnikowy należy spuścić, gdy silnik jest gorący.

1) Zdjąć zakrętkę wlewu oleju.

2) Umieścić pod korkiem spustowym oleju naczynie na zużyty olej.

3) Odkręcić korek przy pomocy klucza i spuścić olej.

Temperatura oleju w silniku może być wystarczająco wysoka, aby przy luzowaniu korka spustowego poparzyć sobie palce.

Należy odczekać, aż korek ostygnie na tyle, by móc go chwycić go gołą ręką.

Nowy i przepracowany olej może być niebezpieczny.

Połknięcie oleju przez dzieci lub zwierzęta domowe jest dla nich szkodliwe.

Nowe i używane filtry oleju należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt.

Stwierdzono, że długi kontakt z używanym olejem silnikowym wywołuje u zwierząt laboratoryjnych raka skóry.

Krótki kontakt z używanym olejem może powodować podrażnienia skóry.

Wymiana oleju silnikowego i filtru oleju


W celu ograniczenia do minimum kontaktu z olejem, należy do wymiany oleju założyć koszulę z długimi rękawami oraz nieprzemakalne rękawice (np. takie jak do zmywania). W przypadku zetknięcia się skóry z olejem, należy obficie zmyć wodą z mydłem. Ubrania i tkaniny poplamione olejem należy wyprać.

Używany olej i filtry należy oddać do ponownego przetworzenia lub składować w odpowiednim do tego celu miejscu.

Wymiana oleju silnikowego i filtru oleju


4) Wkręcić z powrotem korek spustowy wraz z podkładką. Dociągnąć kluczem dynamometrycznym do 3.5 kGm.

    Uzupełnianie oleju

    Zdjąć nakrętkę wlewu oleju i powoli wlewać olej przez otwór wlewowy, aż do osiągnięcia górnej kreski na miarce. Nale& ...

    Wymienić filtru oleju.

    1) Przy pomocy klucza do filtrów wykręcić filtr, obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go. 2) Czyst ...

    Categorie