Suzuki Baleno: Używanie skrzyni biegów

Suzuki Baleno –> Użytkowanie pojazdu –> Używanie skrzyni biegów

Gdy dźwignia wybieraka zakresu
jest przestawiana w zakres wskazywany taką strzałką, należy wcisnąć przycisk.

Dla zakresów wskazywanych tą
strzałką, dźwignia wybieraka zakresu może być przemieszczana bez wciskania przycisku wybieraka.

Zmieniając bieg należy uważać, by nie spowodować nadmiernie dużej prędkości obrotowej silnika. Dopuszczenie do wejścia wskazówki obrotomierza w obszar oznaczony kolorem czerwonym może spowodować poważne uszkodzenie silnika.

3-biegowa automatyczna skrzynia biegów

Dźwignia wybieraka zakresu skrzyni biegów ma mechanizm blokujący, zabezpieczający przed niezamierzonym przełączeniem z lub na "P" (postój), na "R" (wsteczny), z "D" Gazda) na "2" (niski zakres 2) oraz z "2" (niski zakres 2) na "L" (niski zakres 1). W celu zwolnienia blokady, przed przełączeniem zakresu należy wcisnąć przycisk blokujący, umieszczony na dźwigni wybieraka od strony kierowcy.

3-biegowa automatyczna skrzynia biegów


OSTRZEZENIE

Aby uniknąć nieoczekiwanego ruszenia pojazdu, należy zawsze wcisnąć hamulec przed przełączeniem z "P" (parkowanie) lub "N" (neutralny), na dowolny z zakresów jazdy do przodu lub do tyłu.

W przypadku normalnych warunków jazdy należy umieścić dźwignię wybieraka w położeniu "D" (jazda). Innych położeń wybieraka należy używać w następujących warunkach: P (parkowanie) Położenie to służy do zablokowania skrzyni biegów, kiedy pojazd jest zaparkowany, lub podczas rozruchu silnika. Położenie "P" należy wybierać tylko wtedy, gdy samochód jest całkowicie zatrzymany.

R (bieg wsteczny) Położenie to służy do cofania pojazdu. Przed włączeniem "R" upewnij się, że pojazd jest całkowicie zatrzymany.

N (położenie neutralne) Położenia tego należy używać do rozruchu po zgaśnięciu silnika podczas jazdy. W położeniu .N", wciskając również pedał hamulca, można także unieruchomić pojazd podczas pracy silnika na biegu jałowym.

D (jazda) Położenie to jest używane do normalnej jazdy do przodu. Gdy dźwignia wybieraka zakresu jest w tym położeniu, dla prędkości poniżej 45 km/h można uzyskać automatyczną redukcję biegu poprzez silniejsze wciśnięcie pedału przyspieszania.

im wyższa jest prędkość pojazdu, tym głębiej trzeba wcisnąć pedał w celu redukcji biegu.

Można także uzyskać redukcję biegu przy prędkościach powyżej 45 km/h, wciskając pedał przyspieszania całkowicie do podłogi. Pozwoli to uzyskać większe przyspieszenia podczas wyprzedzania.

2 (niski zakres drugi) Położenie to zapewnia większą moc podczas jazdy pod górę oraz efektywniejsze hamowanie silnikiem podczas zjazdu. Nie należy przełączać na "2" przy prędkościach powyżej 100 km/h.

L (niski zakres pierwszy)

Położenie to zapewnia maksymalną moc podczas jazdy pod strome wzniesienia a także po głębokim śniegu lub błocie oraz maksymalnie efektywne hamowanie silnikiem podczas stromego zjazdu. Nie należy przełączać na "L" przy prędkościach powyżej 53 km/h.

Należy pamiętać o następujących środkach ostrożności zabezpieczających automatyczną skrzynię biegów przed uszkodzeniem:

 • Przed włączeniem zakresu "P" lub "R" pojazd musi być całkowicie zatrzymany.
 • Nie należy przełączać z "P" lub "N" na "R", "D", "2" ani "L", kiedy prędkość obrotowa silnika jest wyższa niż podczas pracy na biegu jałowym.
 • Nie należy zwiększać znacznie prędkości obrotowej silnika, gdy skrzynia bie-  gów jest w jednym z położeń jazdy ("R", "D", "2" lub "L") i przednie koła są nieruchome.

4-biegowa automatyczna skrzynia biegów

4-biegowa automatyczna skrzynia biegów


(1) Wyłącznik nabiegu

Jest to 4-biegowa (trzy biegi plus nadbieg) automatyczna skrzynia biegów. Dzięki wyłącznikowi nadbiegu skrzynia ta może zostać przełączona w tryb skrzyni 3-biegowej, w którym nadbieg nie jest włączany. W celu przełączenia w tryb 3-biegowy należy wcisnąć wyłącznik nadbiegu i zwolnić go. Wyłącznik wysunie się do góry i włączy się lampka sygnalizacyjna "O/D OFF" (wyłączony nadbieg) na tablicy przyrządów.

4-biegowa automatyczna skrzynia biegów


Aby przełączyć skrzynię biegów w tryb 4-biegowy należy ponownie wcisnąć wyłącznik nadbiegu.

Wyłącznik pozostaje wciśnięty i wyłącza się lampka sygnalizacyjna "O/D OFP (wyłączenia nadbiegu) na tablicy przyrządów.

Pojazd jest wyposażony również w przełącznik trybu pracy. Jeżeli niezbędna jest zwiększona sita napędowa dla pokonywania wzniesień lub osiągnięcia większych przyśpieszeń, należy przełączyć w położenie "P" (tryb zwiększonej mocy). Na tablicy przyrządów zapali się wtedy lampka kontrolna "POWER".

Gdy wymagane są łagodne przyspieszenia lub delikatne hamowanie silnikiem, pozwalające uniknąć poślizgu na śniegu, przełącznik należy przestawić w położenie "S" (śnieg). Na tablicy przyrządów zaświeci się lampka kontrolna "SNOW".

4-biegowa automatyczna skrzynia biegów


W przypadku normalnej jazdy należy przestawić przełącznik w położenie neutralne.

Lampka kontrolna zgaśnie.

UWAGA:

Gdy potrzebna jest maksymalna siła napędowa lub maksymalne hamowanie silnikiem na stromym zjeździe, nie należy używać pozycji "S" (śnieg). W pozycji tej skrzynia biegów nie będzie przełączana na najniższy bieg.

Dźwignia wybieraka zakresu skrzyni biegów ma mechanizm blokujący, zabezpieczający przed niezamierzonym przełączeniem z lub na "P* (postój), na "R" (wsteczny), z "D" Gazda) na "2" (niski zakres 2) oraz z ,2" (niski zakres 2) na "L" (niski zakres 1). Aby zwolnić blokadę, przed przełączeniem zakresu należy wcisnąć przycisk blokujący umieszczony na dźwigni wybieraka od strony kierowcy.

Aby uniknąć nieoczekiwanego ruszenia pojazdu, należy zawsze wcisnąć hamulec przed przełączeniem z "P" (postój) lub "N* (neutralny) na któryś z zakresów jazdy do przodu lub do tyłu.

W przypadku normalnej jazdy należy sprawdzić, czy lampki kontrolne .O/D OFF", .SNOW* oraz .POWER" nie świecą się, a następnie przełączyć dźwignię wybieraka zakresu w położenie "D" (jazda). Innych położeń wybieraka należy używać następująco: P (postój) Położenie to służy do zablokowania skrzyni biegów, kiedy pojazd jest zaparkowany lub podczas rozruchu silnika. Położenie "P" należy wybierać tylko wtedy, gdy samochód jest całkowicie zatrzymany.

R (bieg wsteczny)

Położenie to służy do cofania pojazdu. Przed włączeniem "R" upewnij się, że pojazd jest całkowicie zatrzymany.

N (zakres neutralny)

Położenia tego należy używać do rozruchu po zgaśnięciu silnika podczas ruchu pojazdu.

W położeniu ,N", po wciśnięciu hamulca można także unieruchomić pojazd podczas pracy silnika na biegu jałowym.

D (jazda)

Położenie to jest używane do normalnej jazdy.

2 (niski zakres drugi)

Położenie to zapewnia większą moc podczas jazdy pod górę oraz zapewnia efektywniejsze hamowanie silnikiem podczas zjazdu.

UWAGA:

Skrzynia biegów nie będzie przełączana na drugi niski zakres przy prędkościach powyżej 115 km/h, nawet gdy wybierak zakresu zostanie przesunięty w zakres 2.

L (niski zakres pierwszy)

Położenie to zapewnia maksymalną moc podczas jazdy pod strome wzniesienia, po głębokim śniegu lub błocie oraz maksymalnie efektywne hamowanie silnikiem podczas stromego zjazdu.

UWAGA:

Skrzynia nie może być przełączona na "L" przy prędkościach powyżej 62 km/h, nawet gdy wybierak zakresu zostanie przesunięty z zakresu 2 na zakres 1.

Należy pamiętać o następujących środkach ostrożności zabezpieczających automatyczną skrzynię biegów przed uszkodzeniem:

 • Przed włączeniem zakresu "P" lub "R" pojazd musi być całkowicie zatrzymany.
 • Nie należy przełączać z "P" lub "N" na "R", "D", "2" ani "L", kiedy prędkość obrotowa silnika jest wyższa niż podczas pracy na biegu jałowym.
 • Nie należy zwiększać znacznie prędkości obrotowej silnika, gdy skrzynia biegów jest w jednym z położeń jazdy ("R", "D", "2" lub "L") i przednie koła są nieruchome.
 • Nie należy używać pedału przyśpieszania do utrzymania pojazdu w spoczynku na stoku. Do tego celu służą hamulce.
 • Nie wolno przełączać z zakresu "D" bezpośrednio na zakres 1 przy prędkościach powyżej 115 km/h.

Mechaniczna skrzynia biegów Ruszanie

Mechaniczna skrzynia biegów Ruszanie


Aby ruszyć, należy wcisnąć pedał sprzęgła i włączyć I bieg. Zwolnić hamulec postojowy i stopniowo zwalniać sprzęgło. Gdy da się słyszeć zmiana odgłosu pracy silnika, powoli przycisnąć pedał przyśpieszania, jednocześnie nadal stopniowo zwalniając sprzęgło.

Zmiana biegów

Wszystkie biegi do przodu są zsynchronizowane, co umożliwia łatwe i ciche przełączanie.

Przed zmianą biegu należy zawsze całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła. Tabela podaje maksymalne dopuszczalne prędkości dla poszczególnych biegów.

Zmiana biegów


* 1,3 e, 1,5 e

** 1,6 e

*** 1,6 e 4 WD

**** 1,8 e

OSTRZEŻEN-IE

 • Przed zjazdem z długiego lub stromego wzniesienia należy zmniejszyć prędkość i zredukować bieg. Niższy bieg umożliwi hamowanie silnikiem, należy unikać jazdy z wciśniętym hamulcem, gdyż może to doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.
 • Jadąc po śliskiej nawierzchni, należy pamiętać o zmniejszeniu prędkości przed redukcją biegu. Nagła zmiana prędkości obrotowej może spowodować poślizg i utratę panowania nad pojazdem.
 • Przed włączeniem wstecznego biegu samochód musi być całkowicie zatrzymany.
 • Aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła nie używaj pedału sprzęgła jako podnóżka podczas jazdy, ani nie używaj sprzęgła do utrzymania pojazdu w spoczynku na stoku. Zmieniając bieg, całkowicie wyciśnij sprzęgło.
 • Podczas zmiany biegów lub ruszania nie podwyższaj nadmiernie prędkości obrotowej silnika. Zbyt wysoka prędkość obrotowa uniemożliwia płynną jazdę oraz skraca żywotność silnika.

  Uruchamianie silnika

  Przed uruchomieniem silnika: 1) Sprawdź, czy hamulec postojowy jest całkowicie zaciągnięty. 2) W samochodzie ze skrzynią biegów mechaniczną ...

  Hamowanie

  Odległość potrzebna do zatrzymania pojazdu wzrasta wraz z jego prędkością. Na przykład droga hamowania przy 60 km/h jest około 4-krotni ...

  Categorie