Suzuki Baleno: Uruchamianie silnika

Suzuki Baleno –> Użytkowanie pojazdu –> Uruchamianie silnika

Przed uruchomieniem silnika: 1) Sprawdź, czy hamulec postojowy jest całkowicie zaciągnięty.

2) W samochodzie ze skrzynią biegów mechaniczną* przesuń dźwignię w położenie "luzu" i wciśnij całkowicie pedał sprzęgła.

Przytrzymaj go w tym położeniu podczas rozruchu silnika.

W samochodzie ze skrzynią biegów automatyczną - przełącz w położenie "P" (parkowanie) lub "N" (neutralne). (Położenie "P" jest zalecane. Jeżeli zachodzi potrzeba rozruchu silnika w trakcie poruszania się pojazdu, należy przełączyć w położenie "N" - neutralne).

UWAGA:

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów posiadają urządzenie blokady rozrusznika, uniemożliwiające uruchomienie rozrusznika gdy skrzynia biegów jest w którymkolwiek z położeń jazdy.

Przed próbą uruchomienia silnika należy sprawdzić, czy hamulec postojowy jest całkowicie zaciągnięty, a skrzynia biegów jest w położeniu "luzu" (lub "P" w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów).

 • Praca rozrusznika powinna być przerwana natychmiast po rozpoczęciu pracy przez silnik, w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu.
 • Rozruch silnika nie może trwać jednorazowo dłużej niż 15 sekund. Jeżeli rozruch nie zostanie dokonany podczas pierwszej próby, należy odczekać 5-10 sekund przed jej ponowieniem.

Uruchamiane zimnego i ciepłego silnika

 • Zdjąć stopę z pedału przyśpieszenia i włączyć rozrusznik, przekręcając kluczyk w wyłączniku zapłonu w położenie "START".

  Gdy silnik rozpocznie pracę, kluczyk należy puścić

 • Jeżeli silnik nie rozpocznie pracy po 15 sekundach pracy rozruszna, należy odczekać około 5-10 sekund i ponowić próbę rozruchu, wciskając pedał przyśpieszania do 1/3 jego skoku. Gdy silnik rozpocznie pracę, należy puścić kluczyk i zwolnić nacisk na pedał
 • Jeżeli nadal nie można dokonać rozruchu silnika, należy na czas obracania silnika rozrusznikiem wcisnąć całkowicie pedał przyśpieszenia. Powinno to skutecznie oczyścić silnik w przypadku jego zalania.

  Czynności obsługi codziennej

  Przed rozpoczęciem jazdy: 1) Sprawdź, czy szyby, lusterka, światła i światełka odblaskowe są czyste i nieuszkodzone. 2) Sprawdź opo ...

  Używanie skrzyni biegów

  Gdy dźwignia wybieraka zakresu jest przestawiana w zakres wskazywany taką strzałką, należy wcisnąć przycisk. Dla zakresów wskazywanych ...

  Categorie