Suzuki Baleno: Hamowanie

Hamowanie


Odległość potrzebna do zatrzymania pojazdu wzrasta wraz z jego prędkością. Na przykład droga hamowania przy 60 km/h jest około 4-krotnie dłuższa niż przy prędkości 20 km/h. Hamowanie należy rozpocząć gdy odległość od miejsca zatrzymania jest jeszcze duża i zwalniać stopniowo.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli woda dostanie się do bębnów hamulcowych, działanie hamulców może stać się słabe i nieprzewidywalne. Po przejeździe przez wodę lub myciu podwozia, jadąc z małą prędkością należy sprawdzić hamulce, czy mają normalną skuteczność. Jeżeli hamulce są mniej skuteczne niż zazwyczaj, należy je osuszyć przez wielokrotne hamowanie podczas jazdy z małą prędkością, aż odzyskają swoją normalną skuteczność.

Używanie skrzyni biegów

Gdy dźwignia wybieraka zakresu jest przestawiana w zakres wskazywany taką strzałką, należy wcisnąć przycisk. Dla zakresów wskazywanych ...

Wspomaganie hamulców

Samochód ten jest wyposażony we wspomaganie hamulców, tzw. serwo. Jeżeli wspomaganie nie działa wskutek zgaśnięcia silnika lub innej uster ...

Categorie