Suzuki Baleno: Klimatyzacja (w niektórych modelach)

Suzuki Baleno –> Tablica przyrządów –> Klimatyzacja (w niektórych modelach)

UKŁAD KLIMATYZACJI w niektórych modelach)

UKŁAD KLIMATYZACJI w niektórych modelach)


Gdy pojazd jest wyposażony w klimatyzację, poniżej dźwigni prędkości dmuchawy znajduje się przycisk A/C wyłącznika klimatyzacji. Ma on trzy pozycje: A/C (pierwsze naciśnięcie), ECO (drugie naciśnięcie) i wyłączona (trzecie naciśnięcie).

Pozycja A/C służy do uzyskania maksymalnego chłodzenia, zaś "ECO" dla ekonomicznego chłodzenia. Układ klimatyzacji może być używany do chłodzenia i zmniejszania wilgotności powietrza, w sposób niżej opisany.

Włączenie układu następuje po wciśnięciu przycisku A/C (ECO) i przesunięciu dźwigni dmuchawy w inną pozycję niż "OFF (wyłączona).

Działanie układu klimatyzacji potwierdza zaświecenie się lampki kontrolnej. W celu wyłączenia klimatyzacji należy nacisnąć przycisk A/C (ECO) do położenia wyłączonego.

Podczas pracy klimatyzatora mogą być zauważalne niewielkie zmiany prędkości obrotowej silnika. Są to normalne objawy, gdyż układ jest skonstruowany w ten sposób, że sprężarka włącza się okresowo, dla utrzymania żądanej temperatury. Krótsza praca sprężarki daje mniejsze zużycie paliwa.

Posługiwanie się klimatyzacją Normalne chłodzenie (z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego)

Wcisnąć przycisk wyłącznika klimatyzacji do pazyql A/C lub ECO, przesunąć dźwignię wyboru funkcji do położenia "WENTYLACJI", dźwignię wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ", dźwignię regulacji temperatury w wybrane położenie oraz ustawić dmuchawę na żądaną prędkość. Większa prędkość dmuchawy zwiększa intensywność chłodzenia.

Szybkie chłodzenie (z wykorzystaniem powietrza recyrkulowanego)

Ustawienia dźwigni są takie same jak dla normalnego chłodzenia, za wyjątkiem dźwigni wlotu powietrza, którą należy ustawić w pozycji "POWIETRZE RECYRKULOWANE".

Dłuższe wykorzystywanie tej metody chłodzenia może doprowadzić do zanieczyszczenia powietrza w samochodzie. Dlatego należy od czasu do czasu przesunąć dźwignię wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ".

UWAGA:

Gdy samochód zostanie pozostawiony z zamkniętymi oknami na słońcu, schłodzenie nastąpi szybciej, jeżeli zostaną szeroko otwarte okna i włączony klimatyzator z dźwignią wlotu powietrza ustawioną na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ" i maksymalną prędkością dmuchawy.

Usuwanie wilgoci z powietrza

Wcisnąć wyłącznik klimatyzacji, przesunąć dźwignię wyboru funkcji do wybranego położenia, dźwignię wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ", dźwignię regulacji temperatury na żądaną temperaturę i przełącznik dmuchawy na żądaną prędkość.

UWAGA:

Ponieważ klimatyzator powoduje wysuszanie powietrza, jego włączenie pomaga utrzymać przejrzystość szyb, nawe przy nadmuchu ogrzewanego powietrza z wykorzystaniem funkqi usuwania zaparowania szyb lub ogrzewania wnętrza i usuwania zaparowania szyb.

UWAGA:

W samochodach SUZUKI stosowane są dwa rodzaje układów klimatyzacji. W jednym wykorzystywany jest czynnik chłodniczy CFC-12, popularnie zwany R-12, w drugim wykorzystywany jest nowy czynnik chłodniczy HFC-134a, popularnie zwany R-134a. Do każdego z tych układów należy stosować właściwy czynnik Gdy zastosowany jest czynnik chłodniczy R- 134a, w przedniej części komory silnika umocowana jest naklejka JR-134a" lub JHFC-134a".

Usuwanie wilgoci z powietrza


Użycie niewłaściwego czynnika chłodniczego może spowodować uszkodzenie układu klimatyzacji. Należy używać właściwego czynnika. Nie wolno mieszać obu czynników.

    Sposób posługiwania się układem ogrzewania wnętrza

    Wentylacja naturalna Przesunąć dźwignię wyboru funkcji w położenie "WENTYLACJA", dźwignię wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄ ...

    Radio AM(/FM) z wyświetlaczem cyfrowym  (w niektórych modelach)

    1 Wyświetlacz 2 Wskaźnik ST (stereo) 3 Wskaźnik kanału preselekcji 4 Włącznik/regulacja głośności 5 Regulacja barwy dźwi&# ...

    Categorie