Suzuki Baleno: Sposób posługiwania się układem ogrzewania wnętrza

Suzuki Baleno –> Tablica przyrządów –> Ogrzewanie wnętrza –> Sposób posługiwania się układem ogrzewania wnętrza

Wentylacja naturalna

Przesunąć dźwignię wyboru funkcji w położenie "WENTYLACJA", dźwignię wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ", wybrać żądaną temperaturę powietrza dźwignią regulacji temperatury oraz ustawić przełącznik dmuchawy w położenie "OFF" (wyłączona). Podczas jazdy przez wnętrze pojazdu będzie przepływało świeże powietrze.

Wentylacja wymuszona

Dźwignie nastawić tak samo, jak przy wentylacji naturalnej, z tą jednak różnicą że przełącznik dmuchawy ustawia się w położeniu innym niż "OFF".

Ogrzewanie normalne (z wykorzystaniem powietrza z zewnątrz)

Dźwignię wyboru funkcji przesunąć na "OGRZEWANIE", dźwignię wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ", dźwignią regulacji temperatury dobrać temperaturę nawiewu oraz jego intensywność ustalić przełącznikiem dmuchawy. Wyższa prędkość dmuchawy zwiększa wydajność ogrzewania.

Ogrzewanie szybkie (z wykorzystaniem recyrkulacji powietrza) Dźwignie ustawia się tak samo jak przy ogrzewaniu powietrzem z zewnątrz, z tym że dźwignię wlotu powietrza należy przesunąć w położenie "POWIETRZE RECYRKULOWANE".

Jeżeli używa się tego położenia przez dłuższy czas, powietrze zwiększy swą wilgotność i szyby zaczną rosieć. Dlatego tego sposobu należy używać tylko dla szybkiego ogrzania wnętrza i jak najszybciej powracać do normalnego ogrzewania.

Chłodzenie twarzy/Grzanie stóp Przesunąć dźwignię wyboru funkcji na "NAWIEW DWUPOZIOMOWY", wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ", regulacji temperatury i wentylatora - według potrzeby.

Jeżeli dźwignia regulacji temperatury nie jest w żadnym z położeń skrajnych, temperatura powietrza wypływającego z nawiewów bocznych i środkowego będzie niższa niż powietrza z nawiewów przypodłogowych.

Usuwanie zaparowania szyb / Grzanie stóp

Ustawić dźwignię wyboru funkcji na "ODMRAŻANIE I USUWANIE ZAPAROWANIA SZYB", wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ", regulacji temperatury według potrzeby, a przełącznik dmuchawy na najwyższą prędkość. Kiedy szyba przednia stanie się przejrzysta, należy przestawić prędkość wentylatora w położenie według życzenia.

Usuwanie zaparowania szyb

Ustawić dźwignię wyboru funkcji na "USUWANIE ZAPAROWANIA SZYB", wlotu powietrza na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ", regulacji temperatury według potrzeby, a przełącznik wentylatora na najwyższą prędkość.

Ustawienie dźwigni regulacji temperatury w położenie najwyższej temperatury zwiększa efektywność odmrażania. Gdy szyba przednia stanie się przejrzysta, należy przestawić prędkość wentylatora w położenie według życzenia.

    Opis urządzeń sterujących

    Dźwignia wyboru funkcji (D. Służy do wyboru jednego z niżej opisanych sposobów działania. WENTYLACJA Powietrze o kontrolowanej temperaturze wyp& ...

    Klimatyzacja (w niektórych modelach)

    UKŁAD KLIMATYZACJI w niektórych modelach) Gdy pojazd jest wyposażony w klimatyzację, poniżej dźwigni prędkości dmuchawy znajduje si ...

    Categorie