Suzuki Baleno: Radio AM(/FM) z wyświetlaczem cyfrowym  (w niektórych modelach)

Suzuki Baleno –> Tablica przyrządów –> Radio AM(/FM) z wyświetlaczem cyfrowym  (w niektórych modelach)

Radio AM(/FM) z wyświetlaczem cyfrowym (w niektórych modelach)


1 Wyświetlacz

2 Wskaźnik ST (stereo)

3 Wskaźnik kanału preselekcji

4 Włącznik/regulacja głośności

5 Regulacja barwy dźwięku

6 Regulacja równowagi kanałów

7 Przycisk wyboru zakresu AM/FM (w niektórych modelach)

8 Ręczne strojenie .góra" dół"
()
(służy także jako przycisk przeszukiwania) oraz regulacja minut () i godzin
()


9 Kieszeń

10 Przyciski preselekcji (1 do 5)

11 Wskaźnik AM/FM) (niektóre modele)

12 Cyfrowy wskaźnik częstotliwości

Obsługa radia Wyłącznik/regulacja głośności

Aby włączyć radio, należy wcisnąć pokrętło regulacji głośności. Ponowne przyciśnięcie wyłącza zasilanie. Obrót pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa głośność, a w stronę przeciwną zmniejsza.

Przycisk strojenia ręcznego / przeszukiwania

Przyciśnięcie strony O przycisku powoduje przestrajanie w kierunku wyższych częstotliwości, podobnie przyciśnięcie strony (v) powoduje przestrajanie w kierunku niższych częstotliwości. Częstotliwość zmienia się o 9 kHz (AM) lub 0.1 MHz (FM) za każdym przyciśnięciem przycisku. Gdy przycisk jest przytrzymany w położeniu wciśniętym, częstotliwość zmienia się w sposób ciągły.

Po przytrzymaniu przycisku przez ponad pół sekundy uruchamia się automatyczne przeszukiwanie.

Częstotliwość zwiększa się (lub zmniejsza) i zatrzymuje samoczynnie, gdy odbierana jest jakaś stacja, nawet wtedy, gdy przycisk jest przytrzymywany. W celu poszukiwania następnej stacji należy ponownie nacisnąć przycisk. Przyciśnięcie przycisku, gdy radio poszukuje stacji, natychmiast przerywa przeszukiwanie.

Przycisk wyboru zakresu

Przycisk służy do wyboru pomiędzy zakresem AM i FM. Wskaźnik AM/FM informuje, który zakres jest odbierany w danej chwili.

Jeżeli w zakresie FM odbierany jest program stereofoniczny, pojawia się wskaźnik ST.

Przyciski preselekcji

Przyciśnięcie przycisku (od 1 do 5) pozwala wybrać uprzednio zaprogramowaną stację.

Częstotliwość odpowiadająca wciśniętemu przyciskowi zostaje pokazana na wyświetlaczu cyfrowym.

Regulacja barwy dźwięku

Obrót gałki zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje uwypuklenie tonów wysokich, a w kierunku przeciwnym - niskich.

Regulacja równowagi kanałów

Obrót gałki zgodnie z ruchem wskazówek zegara podwyższa głośność prawego głośnika, zaś w stronę przeciwną - lewego.

Preselekcja stacji

1) Przy pomocy strojenia ręcznego lub przeszukiwania należy znaleźć żądaną stację 2) Przyciskać jeden z przycisków preselekcji przez około dwie sekundy. Kiedy stacja zostanie przyporządkowana, numer kanału preselekcji pokaże się na wskaźniku.

3) Powtórzyć postępowanie dla przyporządkowania stacji pozostałym kanałom, lub przestroić zaprogramowane już kanały.

  Klimatyzacja (w niektórych modelach)

  UKŁAD KLIMATYZACJI w niektórych modelach) Gdy pojazd jest wyposażony w klimatyzację, poniżej dźwigni prędkości dmuchawy znajduje si ...

  Inne urządzenia i osprzęt

  ...

  Categorie